Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 18:48

Επιτυχής η πραγματοποίηση των σεμιναρίων του ΚΠΕ Μολάων στη Σπάρτη και στους Μολάους

Γράφτηκε από την
Επιτυχής η πραγματοποίηση των σεμιναρίων του ΚΠΕ Μολάων στη Σπάρτη και στους Μολάους
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία δύο (2) σεμινάρια  ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του ν. Λακωνίας, μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων, σχετικά με τις δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί κατά το σχολικό έτος 2011-12.
Τα σεμινάρια αυτά  υλοποιήθηκαν:
1) στη Σπάρτη την Τετάρτη  16-11-2011   στο Πειραματικό Γυμνάσιο όπου χαιρέτησαν και συμμετείχαν εκ μέρους του διευθυντή πρωτοβάθμιας ο κύριος Αντώνης Κοκονός και εκ μέρους της διευθύντριας δευτεροβάθμιας ο κύριος Φώτης Κανακόπουλος. Επίσης συμμετείχε  και βοήθησε σημαντικά ο διευθυντής του πειραματικού Γυμνασίου Σπάρτης Θ. Καρράς και στην διοργάνωση του σεμιναρίου και για την παραχώρηση της αίθουσας  τον οποίο και ευχαριστούν από το ΚΠΕ Μολάων και
2) στους Μολάους την Δευτέρα  21-11-2011   στο 1ο ΕΠΑΛ Μολάων
και  που τα παρακολούθησαν πάνω από 160  εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λακωνίας.
Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορούσε  τη «Συμβολή του ΚΠΕ Μολάων στη Δια Βίου Μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία».
Στα σεμινάρια έγινε αναφορά στο προβλέψεις του νέου νόμου για τη δια βίου μάθηση καθώς και στη σχετική ενημέρωση  και τις οδηγίες  που έδωσε πρόσφατα το ΥΠΔΜΘ προς τους Υπεύθυνους  ΚΠΕ της χώρας.
Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από τα μέλη του ΚΠΕ Μολάων για τα Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα που υλοποιεί, για  τα  Εθνικά Δίκτυα και για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» το οποίο και συντονίζει.
Ακόμη   υπήρξε ενημέρωση για τη σύσταση  τοπικού δικτύου «Μαθαίνουμε- προστατεύουμε – αναδεικνύουμε τον τόπο μας» με στόχο την καταγραφή της τοπικής λαϊκής παράδοσης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος  και της προστασίας και ανάδειξης του αρχαίου ελαιώνα της περιοχής.
Επίσης ειδική αναφορά έγινε και για το θεματικό έτος 2012 (σύμφωνα με την UNESCO και το Υπουργείο Παιδείας) με θέμα: «Υγεία και παραγωγικές διαδικασίες»
Τα σεμινάρια  κατά γενική ομολογία είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και επιτυχία, όπως δήλωσαν και   όλοι οι εκπαιδευτικοί  που τα παρακολούθησαν και όπως αποδεικνύεται  από την τεράστια συμμετοχή τους, στους Μολάους και στη Σπάρτη. Στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν  χορηγήθηκε  βεβαίωση παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό.
Τέλος έγινε γνωστό ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίσκεψη των σχολικών τους μονάδων στα μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα των ΚΠΕ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Ο υπεύθυνος του ΚΠΕ

Νικόλαος Παπαδάκης και η παιδαγωγική ομάδα:
Μαρία Μυλωνά
Λέντζα Ευαγγελία
Νεκτάριος Μαστορόπουλος
Φωτεινή Πούλου


NEWSLETTER