Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011 21:10

Κατάληψη του ΤΕΙ από το προσωπικό

Γράφτηκε από την

Τα μέλη του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΑΤΕΙ Καλαμάτας ύστερα από ομόφωνη απόφασή τους στην Συνέλευση της 22/11/2011 θα προβούν σε κατάληψη του Τμήματος Προσωπικού του ΑΤΕΙ Καλαμάτας την 28η Νοεμβρίου 2011 από την έναρξη ως το πέρας του ωραρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την μη νόμιμη εγκύκλιο, που αφορά την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προς την Διεύθυνση του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, με τις οποίες θα δηλώνουν τα συντάξιμα χρόνια ασφάλισής τους.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ                                ΜΠΑΜΠΑΛΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                               


NEWSLETTER