Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 19:00

Η ΕΛΜΕ Αρκαδίας για το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο

Γράφτηκε από την

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αρκαδίίας εκφράζει την αντίθεσή του στο νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο και στον τρόπο με τον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί σε αυτό. Θεωρούμε ότι προκαλεί διάσπαση του κλάδου με ποικίλες διακρίσεις των εκπαιδευτικών (νεοδιόριστοι, αναπληρωτές, απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ κ.ά.), όλες εις βάρος της αξιοπρέπειας και των απολαβών μας. Με το νέο «φτωχολόγιο» διαπράττεται και το έγκλημα της μη αναγνώρισης του πλεονάζοντος χρόνου υπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς που κατατάσσονται στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια.
Η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο των εκπαιδευτικών είναι δικαιολογημένη, αφού σε μια νύχτα είδαμε μείωση της τάξης του 30% στους μισθούς μας ενώ εξαφανίστηκαν έτη υπηρεσίας που έχουμε ήδη εργαστεί. Κανείς βέβαια δεν ξέρει και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η αξιολόγηση για τις προαγωγές μας, ενώ η προχειρότητα της διαδικασίας αποδεικνύεται από τις αλλεπάλληλες διευκρινιστικές εγκυκλίους.
Επιφυλασσόμενοι για όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, επιστρέφουμε το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο ως απαράδεκτο.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας
Δημήτριος Καντζάβελος                           Παναγιώτης Μανουσόπουλος