Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 16:24

Tα Δημόσια ΙΕΚ και η Δια Βίου Μάθηση στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των Δημοσίων ΙΕΚ και της Δια Βίου Μάθησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αίτημα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου.   
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στις παρεμβάσεις του προς τους επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας έθετε το θέμα διάθεσης των πιστώσεων στις περιφέρειες και διατήρησης του εποπτικού ρόλου αναφορικά με τη Δια Βίου Μάθηση.
Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου με αντικείμενο την εφαρμογή του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» στις Περιφέρειες συμμετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, ο αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Ευθύμιος Μπάκας, οι Περιφερειάρχες και οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Παιδείας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου συνοδευόταν από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρέα Πουλά.
Συζητήθηκαν στην σύσκεψη ειδικότερα η:
Εφαρμογή του Περιφερειακού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Λειτουργία και Διαχείριση των Δημόσιων ΙΕΚ, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης από την Περιφέρεια και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη μετάβαση των Δημόσιων ΙΕΚ στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.
Ο κ. Τατούλης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τόνισε τη σωστή κατεύθυνση της πρωτοβουλίας της Γενικής Γραμματείας της Δια Βίου Μάθησης, η οποία βρίσκει σύμφωνη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. «Οι Περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά τόσο στην Επαγγελματική Κατάρτιση όσο και στη Δια Βίου Μάθηση. Η συνεργασία αυτή πρέπει αν βασιστεί στις αρχές ειλικρίνειας και συνέπειας. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει σαφής εικόνα του τι παραχωρείται στις Περιφέρειες και ποιες υποχρεώσεις αυτές αναλαμβάνουν».
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη διασύνδεσης της Δια Βίου Μάθησης με την απασχόληση, μέσω της δικτύωσης των φορέων Δια Βίου Μάθησης, και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, τις σύγχρονες απαιτήσεις για ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα, και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, την ανάγκη για συστηματική συνεργασία των συμβαλλόμενων φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη λειτουργία των Δ.ΙΕΚ.
Η μη εναρμόνιση αρμοδιοτήτων με την πρόβλεψη του Καλλικράτη δεν οφείλεται σε αδυναμία Περιφερειών αλλά σε δυσκολία του ίδιου του υπουργείου κατέληξε ο Πέτρος Τατούλης.      

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου