Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 18:46

Σε πρόγραμμα διαπολιτισμικής ανταλλαγής νέων ο Δήμος Ανατολικής Μάνης

Γράφτηκε από την

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «GREENCULTURE» του προγράμματος YOUTH IN ACTION, μέτρο 1.1, συνολικού προϋπολογισμού 20.511,60€, το οποίο θα  υλοποιηθεί από το Δήμο Ανατολικής Μάνης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Fare Ambiente-Movimento Ecologista Euro-mediterraneo.
Το έργο αφορά διαπολιτισμική ανταλλαγή νέων, η οποία θα λάβει χώρα στο Capaccio της Ιταλίας τον Μάιο του 2012. Στην ανταλλαγή αυτή θα συμμετέχουν 20 νέοι (10 αγόρια και 10 κορίτσια) από το δήμο Ανατολικής Μάνης, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο Capaccio και 20 νέοι από την Ιταλία, ηλικίας 18-25 ετών. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, οι νέοι θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια βιωματικής εμπειρίας. Παράλληλα, θα διενεργηθούν 2 προπαρασκευαστικά σεμινάρια σε κάθε χώρα για την διοργάνωση κάποιων σχετικών δραστηριοτήτων, στα οποία θα εκλεχθούν οι εκπρόσωποι  των νέων οι οποίοι θα συμμετάσχουν επιπλέον και σε προπαρασκευαστική συνάντηση στην Ιταλία τον Μάρτιο του 2012. Το πρόγραμμα θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των νέων.
Αντικείμενο του έργου είναι η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, η συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες και η σημασία της ιδιότητας του ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
Στόχος του έργου είναι να ενεργοποιήσει τους νέους ως πολίτες και ιδιαίτερα να τονώσει τη συνείδηση του ευρωπαίου πολίτη. Στόχο επιπλέον αποτελεί η διαπολιτισμική προσέγγιση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη «πράσινων» συμπεριφορών.
Το πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ και το συγκεκριμένο έργο προσφέρει στους νέους ευκαιρίες για κινητικότητα και για ενεργό συμμετοχή στην οικοδόμηση της Ευρώπης της τρίτης χιλιετίας. Στόχος του είναι να συμβάλει στην πραγμάτωση της "Ευρώπης της γνώσης" και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία, βασισμένων στην άτυπη εκπαίδευση. Προωθεί την έννοια της δια βίου μάθησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Γενικοί στόχοι του έργου είναι:
•    Να ενταχθούν ευκολότερα οι νέοι στην κοινωνία γενικά και να ενθαρρυνθεί το πνεύμα πρωτοβουλίας τους
•    Να δοθεί βοήθεια στους νέους ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να συνειδητοποιήσουν την αξία των εμπειριών αυτών.
•    Να επιτρέψει στους νέους να εκφράσουν ελεύθερα το πνεύμα της αλληλεγγύης στην Ευρώπη και στον κόσμο και να υποστηρίξει την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
•    Να προωθήσει την καλύτερη κατανόηση της πολυμορφίας του κοινού μας ευρωπαϊκού πολιτισμού και της κοινής μας κληρονομιάς, καθώς και των κοινών μας βασικών αξιών.
•    Να συμβάλει στην κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων και να προωθήσει την ισότητα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Καλούνται οι Νέοι ηλικίας 18-25 ετών του Δήμου Ανατολικής Μάνης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο να υποβάλλουν άμεσα σχετική αίτηση στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, υπόψη κ. Καραμπάση (τηλ. επικοινωνίας 2733360314-3). Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
Σε περίπτωση υποβολής πλέον των 20 αιτήσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την επιλογή των νέων που θα συμμετέχουν τελικά στην ανταλλαγή των νέων.

Από το Δήμο Δυτικής Μάνης