Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2012 21:16

Αιτήσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις

Από σήμερα έως τις 28 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις - δηλώσεις συμμετοχής τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του http://www.minedu.gov.gr/exams. Ο υποψήφιος συμπληρώνει χειρόγραφα την αίτηση και στη συνέχεια την υποβάλλει ηλεκτρονικά ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο σχολείο του.