Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012 18:32

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσιου για τη ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας

Η ματαίωση μιας εκλογικής διαδικασίας  στο Πανεπιστήμιο συνιστά από  μόνη της μια ιδιαίτερα ανησυχητική  εξέλιξη. Εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της σημερινής κρίσης που επηρεάζει τους θεσμούς, αλλά έχει, επίσης, τροφοδοτηθεί, καιρό τώρα, από το κλίμα έντασης και οξύτητας που καλλιεργήθηκε σε σχέση με τα Πανεπιστήμια, από την άρνηση έγκρισης των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων και τις συνέπειες αυτών των πολιτικών. Η κατάσταση πρέπει πλέον να αλλάξει.
Στις  κρίσιμες ώρες που περνάει η χώρα χρειαζόμαστε τα Πανεπιστήμια όρθια, δυναμικά και παραγωγικά, με ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της κοινωνικής συνοχής.
Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται τα Πανεπιστήμια για να ξαναγεννήσουν την ελπίδα για το μέλλον και να διασφαλίσουν το δημόσιο αγαθό της Παιδείας.
Το  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν έχει την πολυτέλεια εσωτερικών συγκρούσεων. Η κοινότητά του παραμένει ενωμένη και προσηλωμένη στην αποστολή της.
Καλώ  το σύνολο της Πανεπιστημιακής κοινότητας να διαφυλάξει την ηρεμία, τη σταθερότητα και την ομαλότητα στη ζωή του Ιδρύματος.
Η Πανεπιστημιακή κοινότητα, παράλληλα, αναμένει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να συμβάλει έμπρακτα στην αποφόρτιση του τεταμένου κλίματος και στην εμπέδωση της  εμπιστοσύνης με τα Πανεπιστήμια για την υπέρβαση της κρίσης.

Θ. Παπαθεοδώρου
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου