Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012 21:42

Δημιουργήθηκε Σύλλογος Φίλων Ελαιόλαδου ΠΟΠ Καλαμάτας

Σύλλογος Φίλων Ελαιόλαδου ΠΟΠ Καλαμάτας δημιουργήθηκε στη Μεσσηνία, με έδρα την Κορώνη. Το καταστατικό υπέγραψαν αρχικά 28 άτομα και συγκροτήθηκε προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στην οποία μετέχουν οι ακόλουθοι παραγωγοί, ελαιοτριβείς και τυποποιητές: Θανάσης Μαυρούλης (παραγωγός - Φαλάνθη), Αντώνης Κορακάκης (ελαιοτριβέας - Φοινικούντα), Αναστάσιος Μουρδουκούτας (παραγωγός - Υάμεια), Γιάννης Ηλιάδης (ελαιοτριβέας - Ανδανία), Διονύσιος Αργυρόπουλος (παραγωγός - Χώρα), Νίκος Δούκας (ελαιοτριβέας - Λογγά), Χαράλαμπος Γαϊτάνης (παραγωγός - Κορώνη), Παναγιώτης Πετράκος (τυποποιητής - Κορώνη).
Η συμμετοχή αυτών των κλάδων, όπως επισημάνθηκε, θέλει να δείξει ότι πρέπει να συνεργάζονται παραγωγοί, ελαιοτριβείς και τυποποιητές για το καλό του προϊόντος. Κύριοι στόχοι των ανθρώπων που είχαν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του συλλόγου -και οι οποίοι περιμένουν την επέκταση του ΠΟΠ σ’ όλη τη Μεσσηνία- είναι:
• Να εγγραφούν και να συμμετέχουν όσο περισσότερα μέλη γίνεται, απ’ όλη τη Μεσσηνία.
• Να προστατευτεί η ποιότητα και να προβληθεί το προϊόν.
• Να γίνεται εντός του νομού η τυποποίηση του ΠΟΠ.
• Πέρα από το εμπορικό σήμα που θα έχει κάθε εταιρεία, να υπάρχει ένα κοινό σήμα αναγνώρισης του ελαιόλαδου ΠΟΠ Καλαμάτα.