Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 19:59

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω Erasmus

Γράφτηκε από την
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω Erasmus

Τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό από 3-12 μήνες δίνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος "Erasmus" και για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012/13.
Το Πανεπιστήμιο δίνει τη δυνατότητα αυτή σε: προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα έτη στα πλαίσια του προγράμματος "Erasmus/Σπουδές".
Η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει: σε επιχειρήσεις και σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή  στη σελίδα http://www.uop.gr/erasmus/Ανακοινώσεις. Απαραίτητα έγγραφα είναι τα παρακάτω: πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, βεβαίωση αποδοχής από τον οργανισμό υποδοχής και περιγραφή του αντικειμένου πρακτικής άσκησης. Συμπληρωματικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές: έγγραφο σύμφωνης γνώμης από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Συμπληρωματικά, για υποψήφιους διδάκτορες: έγγραφο σύμφωνης γνώμης από την τριμελή επιτροπή.
Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων πριν την υποβολή της αίτησής τους καλούνται να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή Erasmus του τμήματός τους. Oι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας πρέπει να μην έχουν κάνει πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος “Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση”.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο Erasmus: Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mailto:erasmus@uop.gr, μέσω fax στο: 27520 96128, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2012.
Χρήσιμα λινκ: www.uop.gr/erasmus, www.iky.gr, www.ec.europa.eu.


NEWSLETTER