Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 17:20

Διαμαρτυρία υπαλλήλων ΤΕΙ Καλαμάτας για το "κούρεμα" του αποθεματικού

Ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων του ΑΤΕΙ Καλαμάτας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του, προς το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με την μεγάλη απομείωση (κούρεμα) του διαθέσιμου κεφαλαίου του Ιδρύματος που υφίστατο σε λογαριασμό της Τράπεζα της Ελλάδος.
Καθίσταται σαφές ότι με την απομείωση αυτή υποβαθμίζεται η λειτουργία και ο ρόλος του ΑΤΕΙ Καλαμάτας προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει ανώτατη Εκπαίδευση .

Από το Σύλλογο