Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 20:38

Ακτές Κορινθιακού: Η φύση μας χτυπάει το καμπανάκι

Η κεντρική παραλία του Δερβενίου υπέστη πριν λίγες μέρες διάβρωση  μήκους 60 και πλάτους 15 μέτρων μετά από κατάρρευση της, στο μήκος αυτό, μέσα σε λίγες ώρες!
Το σοβαρό αυτό συμβάν διάβρωσης ακτής οφείλει να μας προβληματίσει σοβαρά ως προς το τι θέλουμε και τι είναι επείγον καθήκον μας σε σχέση με το πολυτιμότερο τμήμα του εδάφους μας: τις ακτές μας.
Διατυπώθηκε από τεχνικούς η εκτίμηση ότι το συγκεκριμένο περιστατικό οφείλεται πρωτίστως σε τεχνικά λάθη σχετικά με το έργο της ΕΡΓΟΣΕ για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή που επηρέασαν τη ροή των νερών προς τη θάλασσα και δημιούργησαν συνθήκες υπόγειας ροής και καθίζησης του εδάφους.
Όμως έστω και αν η ευθύνη για την πυροδότηση του συγκεκριμένου συμβάντος οφείλεται  σε τεχνικά λάθη, οι επιπτώσεις του είναι σοβαρές γιατί ο αιγιαλός και παραλία όχι μόνο στο Δερβένι αλλά, δυστυχώς, σχεδόν σε ολόκληρο το μήκος του Νότιου Κορινθιακού έχουν σκεπαστεί με κτίσματα και άσφαλτο.
Αυτό που προκαλεί τις καταστροφές δεν είναι μόνο τεχνικές αστοχίες ή οι δυνάμεις της φύσης αλλά κυρίως η απληστία των ανθρώπων και η ανοχή στην καταπάτηση των διατάξεων που απαγορεύουν την οικοδόμηση στον αιγιαλό και την παραλία. Toυλάχιστον από το 1994 η τότε νομαρχία είχε κάνει ημερίδες και είχε αναθέσει μελέτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, με τα γνωστά τωρινά αποτελέσματα.

Με δεδομένα λοιπόν:
(α) Την αναμφισβήτητη γεωλογική αστάθεια και σεισμικότητα των ακταίων περιοχών του Κορινθιακού
(β) Την κλιματική αλλαγή, παράγοντα που συντελεί στην άνοδο της στάθμης των υδάτων τώρα και στις προσεχείς δεκαετίες
(γ) Τις εκτεταμένες παραβιάσεις των προβλέψεων της νομοθεσίας (ν. 2791/2001) που ορίζουν τον αιγιαλό και την παραλία ως κοινόχρηστους χώρους, προβλέποντας αυστηρές προϋποθέσεις δημοσίου συμφέροντος για την χρήση τους
(δ) Την μέγιστη οικολογική αλλά και οικονομική (τουριστική) αξία του αιγιαλού και της παραλίας,
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας θεωρούμε ότι είναι επείγοντα καθήκοντα κεντρικών και περιφερειακών αρχών τα ακόλουθα:

Ο επανέλεγχος των μέτρων εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και η αυστηρή εποπτεία των συγκοινωνιακών και άλλων έργων που γίνονται παράλληλα με τη  νότια ακτογραμμή του Κορινθιακού. Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε στην ανάγκη σοβαρής ΜΠΕ όσον αφορά την κατασκευή του φράγματος του Ασωπού ποταμού στην Κορινθία σε σχέση ιδίως με το θέμα της διάβρωσης ακτών.
Ο Σχεδιασμός μιας πολιτικής  οικολογικής διατήρησης/προστασίας όλων των   ρεμάτων και των χειμάρρων που εκβάλουν στον Κορινθιακό Κόλπο, με οριοθέτηση των κοιτών, διατήρηση της φυσικής τους βλάστησης, απαγόρευσης  αμμοληψιών και άλλων μη μελετημένων επεμβάσεων στις κοίτες τους προκειμένου η διάβρωση των ακτών να αναπληρώνεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τα φερτά υλικά.
Η Δημιουργία ζώνης προστασίας, πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων,  πέριξ της κοίτης τους.
Η γενική επιθεώρηση της ακτογραμμής του Κορινθιακού για διαπίστωση παραβιάσεων της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας  και η εκπόνηση ενός ιεραρχημένου (με προτεραιότητες) προγράμματος για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Ο χωροταξικός επανασχεδιασμός των ακταίων περιοχών του Κορινθιακού με γνώμονα την διαφύλαξη των δημοσίων αγαθών του αιγιαλού και της παραλίας και την χωροθέτηση της οικιστικής ανάπτυξης σχεδιασμένα και  βιώσιμα έξω από την γραμμή της παραλίας.
Αν δεν αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της προειδοποίησης που μας στέλνουν οι δυνάμεις της φύσης, ιδιαίτερα όταν κατασκευάζουμε σοβαρά τεχνικά έργα,  το τίμημα, οικονομικό και οικολογικό θα γίνεται όλο και πιο βαρύ.

Χρειάζεται να προταχθεί το δημόσιο συμφέρον έναντι της ιδιωτικής κοντοφθαλμίας.
Χρειάζεται στρατηγική και συνολική αντιμετώπιση.
Χρειάζεται δράση τώρα!


Πληρ. : Β. Σπινθάκης (Κορινθία) 6978022875
Γ. Κανέλλης (Αχαΐα) 6972902750
Ν.Σαράντης (Αρκαδία-Μεσσηνία)6980199571
Π.Σουκαράς (Λακωνία)6980463634


Οικολόγοι Πράσινοι Πελοποννήσου