Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012 13:24

Το ΤΕΙ θέλει στην Καλαμάτα το Τμήμα Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Ελαίας

Γράφτηκε από την
Το ΤΕΙ θέλει στην Καλαμάτα το Τμήμα Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Ελαίας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

«Αιχμή του δόρατος είναι η συγκέντρωση δυνάμεων στην έδρα της Καλαμάτας, με τη μεταφορά του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και την ένταξη του Ινστιτούτου Ελιάς και Ελαιοκαλλιέργειας στις δομές του ΤΕΙ»: Αυτή είναι η βασική διαπίστωση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Καλαμάτας το οποίο συνήλθε την Πέμπτη υπό την προεδρία του καθηγητή Πάνου Καζάκου. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος, καθηγητής Γιάννης Παπουτσής, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Μανιατάκη, Δ. Μανιατάκης, οι καθηγητές Αρης Λιακατσάς, Ε. Γεωργόπουλος, Ι. Καπόλος, Ευγενία Μπιτσάνη, Ο. Σπηλιόπουλος, Γ. Σταθάς και ο διευθυντής Διοικητικού Φ. Αλεξανδρόπουλος. Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, σημειώνονται αναλυτικά τα εξής:

«Τα μέλη ενημερώθηκαν αρχικά από τον απερχόμενο πρόεδρο, καθηγητή Α. Κανάκη, για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά το σχέδιο "Αθηνά". Οι προθέσεις συνοψίστηκαν στη φράση του υπουργού Παιδείας "40 ΑΕΙ είναι πολλά". Ο νέος πρόεδρος καθηγητής Πάνος Καζάκος έθεσε το γενικό πλαίσιο για τη συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι ουσιαστικά υπάρχουν τρεις στρατηγικές επιλογές: 

Η πρώτη είναι να συγχωνευθεί το ΤΕΙ Καλαμάτας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε ένα ΑΕΙ με δύο έδρες και με βάση κάποιο λειτουργικό μοντέλο από αυτά που δοκιμάζονται σε όλη την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ πρέπει, δεύτερον, να συνεχίσει να αναπτύσσεται το ΤΕΙ. Η τρίτη και απευκταία επιλογή είναι η αδράνεια και η απογοήτευση. 

Το Συμβούλιο συμφώνησε να επιδιωχθεί επαφή με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για ευρύτερες αναδιατάξεις στην Περιφέρεια. 

Ο αναπληρωτής πρόεδρος καθηγητής Γιάννης Παπουτσής ενημέρωσε το Συμβούλιο για τους σχεδιασμούς του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη και επεσήμανε την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση της περιφέρειας σχετικά με το ερευνητικό δυναμικό του ΤΕΙ Καλαμάτας. 

Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι στόχοι του Συμβουλίου Ιδρύματος για τον επόμενο χρόνο και ένα πρόγραμμα ενεργειών πέραν των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων που ήδη αναπτύσσει το διδακτικό προσωπικό. Οι ενέργειες αφορούν τόσο τα αιτήματα προς το υπουργείο όσο και τα εσωτερικά ζητήματα λειτουργίας του ΤΕΙ. 

Για την επεξεργασία των αιτημάτων προς υπουργείο, ΑΔΙΠ και άλλες εμπλεκόμενες αρχές, είχε προηγηθεί μια εβδομάδα νωρίτερα ανοιχτή διαβούλευση - μια καινοτομία που με τη σειρά της στοχεύει στην καλύτερη αμοιβαία πληροφόρηση και διαφάνεια. 

Αιχμή του δόρατος προς το παρόν είναι η συγκέντρωση δυνάμεων στην έδρα της Καλαμάτας, με τη μεταφορά του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και την ένταξη του Ινστιτούτου Ελιάς και Ελαιοκαλλιέργειας στις δομές του ΤΕΙ. Ας σημειωθεί ότι το Ινστιτούτο ουσιαστικά δεν λειτουργεί, έχει όμως υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βρίσκεται σε ένα μεγάλο κτήριο στο κέντρο της Καλαμάτας. 

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον πρόεδρο για τις ανησυχίες πολιτικών της Λακωνίας (της αντιπεριφερειάρχη Α. Τζανετέα, της βουλευτού Φ. Πατριανάκου και άλλων), στους οποίους γνωστοποίησε γραπτά το σκεπτικό των παραπάνω πρωτοβουλιών και την ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ο χώρος της ανωτάτης παιδείας, σύμφωνα άλλωστε και με τις προθέσεις της κυβέρνησης («σχέδιο Αθηνά») και τις απαιτήσεις της εποχής, ξεπερνώντας τις πελατειακές λογικές του παρελθόντος. 

Επίσης, το Συμβούλιο συμφώνησε σε ένα «οδικό χάρτη» για την εσωτερική ανάπτυξη του ΤΕΙ. Με τον τρόπο αυτό ελπίζει ότι θα μπορεί κάθε χρόνο να ελέγχει την αποτελεσματικότητά του - τι πετυχαίνουμε ή δεν πετυχαίνουμε και γιατί. (Ελλειψη πόρων; Αντιδράσεις; Κακοί χειρισμοί; Ασάφεια αρμοδιοτήτων;). Πρόκειται για μια δεύτερη καινοτομία. Ο οδικός χάρτης είναι προϊόν των ιδεών πολλών μελών ΔΕΠ και στηρίχθηκε στην αρμοδιότητα για «forward planning» που του αναθέτει ο νόμος. 

Πολλές από τις εσωτερικές ενέργειες θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά την εκλογή των νέων ακαδημαϊκών οργάνων του ΤΕΙ Καλαμάτας. Σε ορισμένα θέματα ο ρόλος του Συμβούλιο είναι κυρίως να δίνει ερεθίσματα, σε άλλα (π.χ. προϋπολογισμού) να καθιδρύσει νέες διαδικασίες. Ο στόχος είναι να αναβαθμισθεί περαιτέρω το ΤΕΙ Καλαμάτας, με τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του και εσωτερικές αναδιατάξεις. Πάντως ο κατάλογος των ενεργειών και ερεθισμάτων του Συμβούλιο περιλαμβάνει:

1. Την εκλογίκευση τωρινών προγραμμάτων σπουδών.

2. Την καθιέρωση προγραμμάτων «Σύντομου κύκλου σπουδών», ενδεχομένως.

3. Νέα διατμηματικά προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, π.χ. «Διατροφής και υγείας»).

4. Καλύτερη χρήση των πόρων του Ιδρύματος με βάση σαφείς προτεραιότητες και ως αποτέλεσμα νέων διαδικασιών προγραμματισμού και ελέγχου εκτέλεσης (υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου από τον Ιούλιο 2012).

5. Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα η περιουσία και η τεχνογνωσία του ΤΕΙ και μάλιστα σε συνάφεια με την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας (προσφοράς υπηρεσιών προς την κοινωνία)

6. Τακτική επικοινωνία με τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής. 

Το Συμβούλιο διαπιστώνει πάντως ότι η νομοθεσία για την Ανωτάτη Παιδεία μάς κληροδότησε ασάφειες σε ολόκληρη σειρά θεμάτων (π.χ. ποιος εγκρίνει δαπάνες, ποιος πληροφορεί ποιον και ποιος ελέγχει τι ακριβώς;) για τα οποία έχουν σταλεί σχετικά ερωτήματα στο υπουργείο. 

Επιπλέον, διαπιστώνει ότι πολλά ζητήματα απαιτούν καλή συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος». 

 


NEWSLETTER