Τρίτη, 14 Μαϊος 2024 16:45

Το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας σε σεμινάριο στη Στοκχόλμη

Το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας σε σεμινάριο στη Στοκχόλμη

Σε σεμινάριο επιμόρφωσης στη Στοκχόλμη με θέμα “Ειδικές ανάγκες σε ένα μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς” συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας Κυριακή Θωμά (βιολόγος) και Ελένη Νικητάκη (φιλόλογος).

Το σεμινάριο έγινε στα πλαίσια του προγράμματος “Erasmus accreditation in school education” από τις 22-26 Απριλίου, μαζί με εκπαιδευτικούς από Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία και Τουρκία. Η προσέγγιση του συγκεκριμένου σεμιναρίου βασιζόταν στη θεωρία και την προοπτική ότι «Είμαστε όλοι ξεχωριστοί», παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς ένα θεωρητικό υπόβαθρο για μαθητές με ειδικές ανάγκες και μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς, προσβλέποντας σε μια εξαιρετικά συμμετοχική προσέγγιση όπου το μάθημα δεν είναι κάτι που παίρνουμε αλλά κάτι που κάνουμε.

Οι συμμετέχοντες, εξοπλισμένοι με πρακτικές δεξιότητες και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη, στοχεύουν να αυξήσουν τη μάθηση και την ευημερία όλων των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν δύο σχολεία, όπου τους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα δια ζώσης, τόσο στα πλαίσια της κατανόησης της διαφοροποιημένης μάθησης στο δημόσιο ειδικό σχολείο Hällsboskolan, όσο και στο κεντρικό, ιστορικό σχολείο της πόλης, Kungsholmens gymnasium, μαθαίνοντας περισσότερα για το σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα.