Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 08:09

Ασφαλιστικές εισφορές και μείωση συντάξεων σε συνταξιούχους εκτός ΟΓΑ με αγροτικό εισόδημα

 

Ανησυχία και αναστάτωση προκάλεσε στη Μεσσηνία μια διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, η οποία προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι που έχουν αγροτικό εισόδημα θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον 121 ευρώ το μήνα.

Η ίδια εγκύκλιος προβλέπει επίσης ότι θα περικοπούν κατά 30% οι συντάξεις όσων έχουν αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ. Από τις εισφορές και την περικοπή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

Η εύλογη ανησυχία των συνταξιούχων που είναι ταυτόχρονα παραγωγοί οδήγησε τον αναπληρωτή διευθυντή της Ενωση Μεσσηνίας, Γιάννη Πάζιο, να δημοσιεύσει ενημερωτικό σημείωμα για την εγκύκλιο. Αναλυτικά το ενημερωτικό, που συντάχθηκε με τη βοήθεια του Γιώργου Μελά από τη “Gaia Επιχειρείν”, αναφέρει:

«Με αφορμή τις εύλογες ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί στις τάξεις των συνταξιούχων εξαιτίας της υπ’ αρίθμ. Φ.80000/οικ.14032/571 της 03/04/2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τον από 28-02-2020 νέο Ασφαλιστικό Νόμο.

Θα ήθελα κωδικοποιημένα να αποτυπώσω με βάση τα έως σήμερα δεδομένα τα εξής: (Σε κάθε περίπτωση, εξατομικευμένες πληροφορίες θα πρέπει οι συνταξιούχοι να αναζητήσουν υποχρεωτικά στους λογιστές τους που έχουν και την πλήρη φορολογική τους εικόνα)

Για την βέλτιστη κατανόηση χωρίζω το ζήτημα σε δυο υποκατηγορίες:

1. Στην περικοπή ή μη της σύνταξης
2. Στην καταβολή ή μη ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά την ψήφιση του Ν.4670/28-02-2020 (Αρθρο 27):

1. Για το πρώτο θέμα (Περικοπή σύνταξης) και μόνον σε σχέση με τα αγροτικά εισοδήματα ισχύουν:

α. Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ ΔΕΝ υπάγονται στην μείωση κατά 30% της σύνταξης τους καθόσον εξαιρούνται ρητά των ρυθμίσεων του άρθρου (Παράγραφος 4α)

β. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ΔΕΝ υπάγονται στην μείωση κατά 30% της σύνταξης τους καθόσον εξαιρούνται των ρυθμίσεων του άρθρου (Παράγραφος 4η).

2. Για το δεύτερο θέμα (καταβολή ασφαλιστικών εισφορών) και μόνον σε σχέση με τα αγροτικά εισοδήματα, ισχύουν:

α. Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, για δραστηριότητα υπαγόμενη στη ασφάλιση του ΟΓΑ, ΔΕΝ καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές (Παράγραφος 3α )

β. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40 (Παράγραφος 3β).

Εδώ έχουμε υποπεριπτώσεις:

β1. Συνταξιούχοι πριν τις 13.05.2016 που εμφάνιζαν αγροτικό εισόδημα θα υπαχθούν σε καθεστώς καταβολής εισφορών από τις 01.03.2021

Προκύπτει από την εγκύκλιο: Φ.80000/οικ.14032/571 την 03/04/2020 σελ 2, κεφάλαιο Α τελευταία παράγραφος.

β.2 Συνταξιούχοι πριν τις 13.05.2016 που δεν είχαν εμφανίσει αγροτικό εισόδημα και το εμφάνισαν είτε το 2017, είτε το 2018, είτε το 2019

β.3 Συνταξιούχοι μετά τις 13.05.2016 που εμφάνισαν αγροτικό εισόδημα από 01.01.2017 ή 2018, ή 2019

Για το β2 – β3 η εκτίμηση που διατυπώνω είναι πως υπάγονται σε καθεστώς καταβολής εισφορών από 01.03.2021.
Καθώς υπάρχουν οι εγκύκλιοι:

Φ.10034/οικ.18282/566 την 20.4.2017

Φ.10043/οικ.27751/824 την 16/06/2017

Φ.80000/οικ.12151/274 την 19/03/2018.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ρητή διευκρίνιση την οποία και αναμένουμε.

β4. Συνταξιούχοι που εμφανίζουν για πρώτη φορά αγροτικό εισόδημα από 01.01.2020 υπάγονται σε καθεστώς καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ».
Σχολιάζοντας την εγκύκλιο ο κ. Πάζιος δήλωσε:

«Η πρόταση είναι πως θα πρέπει να θεσπιστεί ένα εύλογο όριο (όσο και το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα) ώστε οι ανωτέρω κατηγορίες (β1,2,3,4) να μην υπαχθούν στην καταβολή εισφορών, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε η εισφορά αυτή να μην σχετίζεται με τις υφιστάμενες ασφαλιστικές κλάσεις αλλά να είναι ένα τυπικό ποσό της τάξης των 121€ ετησίως. Εκτός και αν αποτελεί κυβερνητική επιλογή να τεθούν εκτός της οικονομικής αποτύπωσης του επίσημου αγροτικού τομέα οι συνταξιούχοι των ανωτέρω κλάδων, κάτι που σίγουρα θα οδηγήσει στην απώλεια δημοσίων εσόδων, καθώς η όποια επιχειρούμενη “ανανέωση” δεν γίνεται να αγνοεί το υφιστάμενο ηλικιακό δυναμικό του κλάδου και να μην έχει σταδιακό χαρακτήρα. Αρα αρκετοί θα συνεχίσουν να εργάζονται, λογιστικά θα εμφανίζεται ένα εισόδημα στα εν ενεργεία τέκνα, μιας και θα μεταβιβάσουν τόσο την επιδότηση όσο και την διαδικασία έκδοσης παραστατικών (εάν και εφόσον αυτά δεν επιβαρύνονται), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό θα οδηγηθεί στην εκούσια απώλεια επιδότησης (ίσως αυτό εξυπηρετεί κάποιους για την αναδιανομή ποσών) αλλά και στην αδήλωτη διακίνηση προϊόντων. Μιας και η καλλιέργεια όσο και αν οι ιθύνοντες αδιαφορούν θα συνεχιστεί (ως πότε) από τους “ακρίτες” της ελληνικής υπαίθρου».