Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024 08:01

Ενώ η Πολιτεία σχεδιάζει να δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια για αρδευτικά έργα: Εγκαταλείπονται οι ποτιστικές καλλιέργειες

Ενώ η Πολιτεία σχεδιάζει να δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια για αρδευτικά έργα: Εγκαταλείπονται οι ποτιστικές καλλιέργειες

 

Ανάλυση: Θανάσης Λαγός

Η Πολιτεία σχεδιάζει να δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια για αρδευτικά έργα ενώ την τελευταία μετρήσιμη δεκαετία από 2013 μέχρι το 2022, οι ποτιστικές  καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Μεσσηνία μειώθηκαν κατά 51,20%, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά 20% και συνολικά στην Ελλάδα κατά 12,87%. Σε απόλυτους αριθμούς οι ποτιστικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Μεσσηνία μειώθηκαν από 208.572 στρέμματα το 2013 σε 95.309 στρέμματα το 2022. Στην Περιφέρεια  Πελοποννήσου οι ποτιστικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις μειώθηκαν από 1.176.358 στρέμματα το 2013 σε  941.097 στρέμματα το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι  την ίδια περίοδο οι ποτιστικές κηπευτικές καλλιέργειες στη Μεσσηνία μειώθηκαν κατά 77,87% ενώ η μικρότερη ποσοστιαία μείωση στο νόμο 38,31% καταγράφηκε στις ποτιστικές δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποδεικνύουν τόσο την εγκατάλειψη και των ποτιστικών  καλλιεργειών όσο και την  έλλειψη ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα. Μέχρι τώρα σχεδόν όλοι μιλούν για τη ανάγκη αύξησης των αρδευόμενων εκτάσεων ενώ τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι εγκαταλείπονται οι ποτιστικές καλλιέργειες.

Αναλυτικά στοιχεία για τις ποτιστικές καλλιέργειες παρουσιάζονται στον πίνακα: