Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011 21:06

Διαγωνισμός για το αεροπορικό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα

Γράφτηκε από τον
Διαγωνισμός για το αεροπορικό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα

Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Καλαμάτα περιλαμβάνεται μεταξύ των 24 τακτικών αεροπορικών γραμμών, την εκμετάλλευση των οποίων έχει προκηρύξει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2012 ώς την 31η Μαρτίου 2016.
Η σχετική διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης από τις 4 Νοεμβρίου, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία προσφορών από ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς έχει οριστεί η 4η Ιανουαρίου 2012.
Στη διακήρυξη σημειώνεται επίσης ότι αν έως τις 30 Νοεμβρίου κανένας αερομεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει εγγράφως στην ΥΠΑ την πρόθεσή του να εκτελέσει τακτικές πτήσεις σε μία ή περισσότερες από τις συγκεκριμένες 24 γραμμές, η υπηρεσία «θα προχωρήσει στην διαδικασία περιορισμού της πρόσβασης -για το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2016- σε ένα μόνον αερομεταφορέα για κάθε μία ή για περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές και να χορηγήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτών των γραμμών από την 1η Απριλίου 2012».


NEWSLETTER