Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011 14:23

Η Vodafone συνεχίζει να παρέχει αξιόπιστη και γρήγορη επικοινωνία μέσω της ανανέωσης και ενίσχυσης του φάσματος συχνοτήτων

Η Vodafone συνεχίζει να παρέχει αξιόπιστη και γρήγορη επικοινωνία μέσω της ανανέωσης και ενίσχυσης του φάσματος συχνοτήτων

Η Vodafone συνεχίζει  να παρέχει την πλέον αξιόπιστη κινητή επικοινωνία, τόσο φωνής όσο και δεδομένων, επενδύοντας 168.502.000 ευρώ για την εξασφάλιση έξι (6) τμημάτων στη ζώνη των 900 ΜHz καθώς και δύο (2) επιπλέον τμημάτων στη ζώνη των 1800 MHz συμμετέχοντας με επιτυχία στη διαγωνιστική διαδικασία φάσματος συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας που συντόνισε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Μέσω της επένδυσής της στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, η Vodafone επενδύει στην ελληνική οικονομία αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να αναπτύσσει και να βελτιώνει συνεχώς τις υποδομές τηλεπικοινωνιών.
Η Vodafone, από την έναρξη της λειτουργίας της, επενδύει συστηματικά στις υποδομές του δικτύου της ώστε να παρέχει τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της, τόσο για τη χρήση φωνής, όσο και για τη χρήση δεδομένων.
Το επιπλέον φάσμα, καθώς και οι εν εξελίξει επενδύσεις στο δίκτυο, θα επιτρέψουν στη Vodafone να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από την ανανέωση και ενίσχυση του φάσματος συχνοτήτων, παρέχοντας στους πελάτες της τεχνολογικά πρωτοποριακές υπηρεσίες γρήγορης και αξιόπιστης επικοινωνίας.