Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 17:27

Τα αποτελέσματα των εκλογών στις ΔΟΥ Αρκαδίας-Λακωνίας-Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθηκαν στις 2 Νοεμβρίου 2011 στο σύλλογο εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Αρκαδίας - Λακωνίας -Μεσσηνίας και Νήσου Κυθήρων. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΚΕ Εφοριακών τόσο για το Διοικητικό Συμβούλια όσο και για τον αντιπρόσωπο στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ. έχουν ως εξής:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

1.) ΔΑΚΕ (4 σύμβουλοι)
α.) Κοσμόπουλος Απόστολος
β.) Φαρλέκας Παναγιώτης
γ.) Μπένου Αικατερίνη
δ.) Ασημακοπούλου    Κωνσταντίνα


2.) ΠΑΣΚΕ (3 σύμβουλοι)

α) Κούβελα Ευγενία
β) Πετρόπουλος Πέτρος
γ) Δούβας Ευάγγελος

3.) ΑΣΚ| (1 σύμβουλος)
α) Καλαμαρά Ελένη

4.) ΔΑ (1 σύμβουλος)
α) Γόντικας Νικόλαος

Β. Για αντιπροσώπου στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε-Δ.Ο.Υ.
1.) ΔΑΚΕ (4 συνέδρους)
α.) Κοσμόπουλος Απόστολος
β.) Φπρλέκας Παναγιώτης
γ.) Στασινόπουλος Στυλιανός
δ.) Μπένου Αικατερίνη

1) ΔΑΚΕ (4 συνέδρους)
α.) Κοσμόπουλος Απόστολος
β.) Φσρλέκας Παναγιώτης
γ.) Στασινόπουλος Στυλιανός
δ.) Μπένου Αικατερίνη

2) ΠΑΣΚΕ (3 συνέδρους)

α) Κούβελα Ευγενία
β) Νικολακάκος Βασίλειος
γ) Εγκλέζος Κωνσταντίνος


3) ΔΑΣ (2 συνέδρους)

α) Γόντικας Νικόλαος
β) Μιχαλάκη Βασιλική

4) ΑΣΚΙ (1 σύνεδρο)
α) Πράττης Δημήτριος

Στις 21/11/2011 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμόπουλος Απόστολος, αντιπρόεδρος Κούβελα Ευγενία, γεν. γραμματέας Μπένου Αικατερίνη, ταμίας Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα, Οργαν. γραμματέας Φαρλέκας Παναγιώτης.


NEWSLETTER