Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012 20:31

72 θέσεις για ανέργους από 55 έως 64 ετών σε μεσσηνιακές δημοτικές επιχειρήσεις

Γράφτηκε από την

Εβδομήντα δύο είναι οι θέσεις για τους ανέργους 55 έως 64 ετών που θα προσληφθούν στη Μεσσηνία, σε επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Οπως ενημέρωσε την "Ε" η προϊσταμένη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ Καλαμάτας, Σταυρούλα Νικολοπούλου, για την πρόσληψη ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν κάνει αίτηση στον Οργανισμό 10 συνολικά δημοτικές επιχειρήσεις των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου - Νέστορος κ.ά.
Οι κυριότερες ειδικότητες που ζητούν είναι καθαριστές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εργάτες γενικών καθηκόντων, υπάλληλοι γραφείου, βοηθοί λογιστή, νοσηλευτές, οδηγοί και ηλεκτροτεχνίτες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες. Στη διάρκεια των 24 μηνών, στη μισθοδοσία των ανθρώπων που θα προσληφθούν θα συμβάλλει ο ΟΑΕΔ με 25 ευρώ ημερησίως, για 25 ημέρες εργασίας το μήνα. Τους 3 μήνες από τους 27 συνολικά οι δημοτικές επιχειρήσεις δεσμεύονται από το πρόγραμμα να κρατήσουν τους προσληφθέντες χωρίς να επιδοτείται ο μισθός τους.
Η κ. Νικολοπούλου εκτίμησε ότι ο Οργανισμός από την πλευρά του θα προτείνει περισσότερα άτομα από τις προβλεπόμενες 72 θέσεις. Εξήγησε ότι ο ρόλος των συμβούλων του ΟΑΕΔ περιορίζεται στην υπόδειξη όσων πληρούν τα κριτήρια, ενώ πάντα την τελική επιλογή την έχει ο φορέας που θα τους προσλάβει. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι, αφού περάσουν από συνέντευξη από τους συμβούλους του ΟΑΕΔ, στη συνέχεια παραπέμπονται στους φορείς που έχει αιτήσει προσλήψεις και αυτοί είναι που θα σταθμίσουν τα προσόντα του υποψηφίου και θα κάνουν την τελική επιλογή - όπως ανέφερε η προϊσταμένη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης.
Οσον αφορά τα κριτήρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, σημείωσε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν απολυθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2010 ή προγενέστερα και να έχουν οπωσδήποτε 3.000 μέρες ασφάλισης. Η Στ. Νικολοπούλου είπε ακόμα ότι το πρόγραμμα άνοιξε στις 19 Δεκεμβρίου και οι θέσεις παραμένουν ανοικτές μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων που έχουν ζητήσει οι δημοτικές επιχειρήσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εθνικούς πόρους, ενώ το ποσό των 200.000 ευρώ που δικαιούται κάθε φορέας για τη μισθοδοσία των προσληφθέντων θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


NEWSLETTER