Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012 16:21

Δικαιολογητικά για κτήρια κτηνοτροφικών μονάδων

Γράφτηκε από τηνH Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει στους κτηνο-πτηνοτρόφους της περιοχής μας, που διατηρούν μονάδες στις οποίες τα κτίσματα έχουν κατασκευαστεί πριν την 20-3-2003, χωρίς πολεοδομική άδεια, ότι:
Παρατείνεται το χρονικό όριο για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την ένταξη της κτηνοτροφικής μονάδας στην διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεών της.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον φορέα της κτηνο-πτηνοτροφικής μονάδας στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας το αργότερο μέχρι  30/6/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 214 ( 2ος όροφος- Διοικητήριο) και στο τηλέφωνα 2721361214.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας


NEWSLETTER