Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012 14:11

Η Vodafone στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (Machine to Machine)

Γράφτηκε από την
Η Vodafone στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (Machine to Machine)

Η Vodafone αναδείχθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (Machine to Machine – M2M). Σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτες των έγκυρων εταιριών συμβουλευτικών υπηρεσιών Machina Research και Analysys Mason, η Vodafone αποδείχτηκε για μία ακόμα φορά ότι είναι η καλύτερα τοποθετημένη στην αγορά εταιρεία κινητής επικοινωνίας, με τις μεγαλύτερες προοπτικές για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες Μ2Μ.

Η Vodafone, μέσω μιας εξειδικευμένης επιχειρηματικής μονάδας με αποκλειστικό αντικείμενο τις επικοινωνίες Μ2Μ  προσφέρει στους πελάτες της το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών Μ2Μ. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται, μέσα από στρατηγικές συμφωνίες που έχει συνάψει με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων και εφαρμογών σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η Vodafone συνεχίζει να καινοτομεί διαθέτοντας για πρώτη φορά μια εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών M2M, η οποία απλοποιεί και διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών Μ2Μ και τηλεματικής. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα, όπως είναι ο άμεσος έλεγχος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, η αξιοπιστία και η καλύτερη εξυπηρέτηση.

Η υποδομή που χρησιμοποιείται έχει ως βασικό χαρακτηριστικό μια ειδική κάρτα SIM με την οποία διασφαλίζεται η συνεχής σύνδεση στην επικοινωνία, καθώς και ειδικά προγράμματα χρήσης, σχεδιασμένα για επικοινωνίες M2M, με ενιαία χρέωση. Μέσω της πλατφόρμας αυτής επιτυγχάνεται αφενός η δυνατότητα ελέγχου της κάρτας SIM και της υπηρεσίας επικοινωνίας απευθείας από τον χρήστη μέσω διαδικτύου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και, αφετέρου, η πρόσβαση σε αναλυτικές αναφορές χρήσης, καθώς και η χρήση των συνολικά συγκεντρωμένων ΜΒ από το σύνολο των συνδέσεων (data sharing).

Τα κύρια οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης υπηρεσιών M2M της Vodafone περιλαμβάνουν τη βελτίωση στην ενεργοποίηση, στον έλεγχο και στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών M2M.  Άμεσα οφέλη είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους και η εξυπηρέτηση των πελατών των υπηρεσιών M2M, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον.

H Vodafone Ελλάδος, έχοντας ως βασική στρατηγική την παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων στο σύνολο των εταιρικών πελατών της, αναπτύσσει και παρέχει στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Zelitron Α.Ε., μοναδικές υπηρεσίες Μ2Μ, οι οποίες προσφέρουν στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις έλεγχο και οικονομία.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων ZeliTrack Fleet Management, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να μειώσει το κόστος διανομής των προϊόντων, να εξυπηρετεί καλύτερα και ταχύτερα τους πελάτες και να αυξήσει τον έλεγχο και την ασφάλεια των οχημάτων και των εμπορευμάτων. Η διαχείριση του στόλου μπορεί να γίνεται πλέον απλά, γρήγορα, και οικονομικά με την ευκολία και αμεσότητα του internet, χωρίς εξοπλισμό IT  και έξοδα εγκατάστασης, με σταθερή μηνιαία συνδρομή για κάθε όχημα.

Επίσης, στις υπηρεσίες αυτές, περιλαμβάνεται η καινοτόμος υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcometer PV, μία ολοκληρωμένη συνδρομητική υπηρεσία, με την οποία ο εγκαταστάτης, αλλά και ο ιδιώτης παραγωγός, μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του, καθώς και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυτών, μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Vodafone.

Ο χρήστης των υπηρεσιών Μ2Μ της Vodafone μπορεί πλέον να παρακολουθεί τις ασύρματες συσκευές M2Μ και τις εφαρμογές τηλεματικής που έχει επιλέξει από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η κινητή επικοινωνία και το αξιόπιστο δίκτυο της Vodafone. Ως αποτέλεσμα συνεχών επενδύσεων για την τεχνολογική εξέλιξη και επέκταση του 3G δικτύου της, η Vodafone σήμερα παρέχει στους συνδρομητές της υψηλής ποιότητας επικοινωνία για τη χρήση δεδομένων, με γρήγορες ταχύτητες κινητής ευρυζωνικότητας και εκτενή κάλυψη.

Περισσότερες πληροφορίες και στο http://www.vodafone.gr/business


NEWSLETTER