Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012 17:35

ΓΕΩΤΕΕ: Επισημάνσεις σχετικά με το προσχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε παρέμβαση που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της ημερίδας που έλαβε χώρα στην Καλαμάτα την Πέμπτη 19-1-2012 με θέμα «Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού»,  έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις, με αφορμή την παρουσίαση του προσχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου. Στην ημερίδα παρέστησαν ως εκπρόσωποι του Παραρτήματος ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σ. Λαμπρόπουλος και ο Οργανωτικός Γραμματέας κ. Μ. Αντωνόπουλος, οι οποίοι επισήμαναν τα κάτωθι:
Αναγκαιότητα κεντρικού σχεδιασμού μονάδων αξιοποίησης γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, ιδιαίτερα των ελαιοτριβείων τα οποία εξυπηρετούν την βασικότερη καλλιέργεια της περιοχής
Προσμέτρηση περισσοτέρων κτηνοτροφικών μονάδων (π.χ. όχι αποκλεισμός βοοτροφικών μονάδων δυναμικότητας κάτω των 50 ζώων) οι οποίες αποτελούν μονάδες εντατικής εκτροφής αλλά και σημειακές πηγές ρύπανσης θα συμβάλλει στον σωστό υπολογισμό του ρυπαντικού φορτίου
Σαφής εντοπισμός των περιοχών με αυξημένες συγκεντρώσεις αζώτου και αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω προτεινόμενων μέτρων στα πλαίσια της επιστημονικής προσέγγισης της λίπανσης αλλά και της άρδευσης
Κεντρική διαχείριση των αρδεύσεων μέσω πρόβλεψης επέκτασης των δικτύων ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ και σε περιοχές της Τριφυλίας και Πυλίας. Στους υφιστάμενους ΓΟΕΒ Παμίσου και Αλφειού, πρόβλεψη για συντηρήσεις των δικτύων, στελέχωση αυτών με γεωτεχνικό προσωπικό (προκειμένου να υπάρχει συνεχής σχεδιασμός των αρδεύσεων) καθώς και για εκσυγχρονισμό των δικτύων με την εισαγωγή τεχνικών αυτοματισμού αλλά και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών παραμέτρων (π.χ. εξατμισοδιαπνοή)
Επέκταση δικτύων στις περιοχές της Άνω Μεσσηνίας (Δήμος Οιχαλίας) μέσω έργων διαχείρισης των τοπικών υδάτων με την κατασκευή δικτύων αλλά και ταμιευτήρων προκειμένου να εξυπηρετήσουν ανάγκες άρδευσης υδατοβόρων καλλιεργειών (π.χ. κτηνοτροφικά φυτά). Αξιοποίηση της αρδευτικής δεξαμενής της Κοπρινίτσας για την άρδευση της περιοχής αναδασμού του Δωρίου
Να ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερα τροποποιημένο σύστημα (άρθρο 4, Οδηγία 2000/60) υδάτων που έχει προκύψει από τη διοχέτευση των υδάτων της λεκάνης Παμίσου στη λεκάνη Αλφειού κυρίως εξαιτίας της λειτουργίας των ορυχείων λιγνίτη της Μεγαλόπολης προκειμένου να υπολογιστούν τα ισοζύγια των δύο λεκανών αλλά και για να ληφθούν μέτρα αναστροφής τους
Πρόβλεψη μέτρων αποκατάστασης δασικών εκτάσεων που έχουν καταστραφεί αλλά και πραγματοποίησης έργων αναβάθμισης του δασικού πλούτου. Έργα και δράσεις που θα εστιάζονται  στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές αλλά και τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και υδρονομικά έργα που είναι σημαντικά για τη διατήρηση του υδατικού ισοζυγίου των λεκανών

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. Λαμπρόπουλος
Γεωπόνος


NEWSLETTER