Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 09:33

Κατάχωση των αρχαίων στην ΠΟΤΑ Ρωμανού αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

Γράφτηκε από την
Κατάχωση των αρχαίων στην ΠΟΤΑ Ρωμανού αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

Αρχαία βρέθηκαν σε διαδρομές του γκολφ στην ΠΟΤΑ Ρωμανού. Με απόφασή του ο υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος, μετά από κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του ΚΑΣ, ενέκρινε «τη διατήρηση σε κατάχωση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στις θέσεις των διαδρομών 15 και 16 του γηπέδου γκολφ, στην ΠΟΤΑ Ρωμανού». Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για κατάλοιπα μικρού μυκηναϊκού θολωτού τάφου, οικοδομικά και εργαστηριακά κατάλοιπα πρωτοελλαδικού οικισμού, κατάλοιπα ελληνιστικής αγροικίας και ιερού ΑρχαΪκών - Ελληνιστικών χρόνων. Στην απόφαση αναφέρεται ότι «με την κατάχωση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη προστασία τους, δεδομένης της κατάστασης διατήρησής τους και της ποιότητας του δομικού υλικού της κατασκευής τους», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, μεταξύ των οποίων:
«Στις θέσεις με τις καταχωθείσες αρχαιότητες να αποκλείεται η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου. Στις ανωτέρω θέσεις να τοποθετηθεί ειδική σήμανση με τη φροντίδα της αρμόδιας ΛΗ’ ΕΠΚΑ. Σε κατάλληλο χώρο της ΠΟΤΑ να διαμορφωθεί από την ΛΗ’ ΕΠΚΑ χώρος ενημέρωσης του κοινού με εποπτικό και πληροφοριακό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια κ.ά.), που θα αφορά το σύνολο των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή με την ευκαιρία κατασκευής του έργου, με δαπάνες του κυρίου του έργου».
Στην απόφαση του υπουργού σημειώνεται ότι δεν ισχύει η υπουργική απόφαση της 30ής/12/2010, που αφορά την έγκριση κατασκευής προστατευτικού στεγάστρου σε μυκηναϊκό θολωτό τάφο στην ΠΟΤΑ Ρωμανού.


NEWSLETTER