Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011 21:36

Μειοδότης για κέντρο υπερυψηλής τάσης Μεγαλόπολης

Γράφτηκε από την

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την εταιρεία «Ατέρμων ΑΤΕΕ» ως τον οριστικό μειοδότη στο διαγωνισμό που διενήργησε για την κατασκευή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Μεγαλόπολη.
Το έργο αυτό, σύμφωνα με την προσφορά που κατέθεσε ο ανάδοχος, θα κοστίσει -μετά την έκπτωση- 8.183.707 ευρώ.
Η ΔΕΗ θεωρεί το συγκεκριμένο έργο ως απολύτως αναγκαίο για τη διασύνδεση του συστήματος της Δυτικής Ελλάδας με την Πελοπόννησο και την καλύτερη αξιοποίηση της νέας μονάδας φυσικού αερίου που θα κατασκευαστεί στη Μεγαλόπολη.