Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011 00:11

Δημήτρης Πολλάλης: Ιδρυση Διευθύνσεων Τουρισμού στις ηπειρωτικές περιφέρειες

Γράφτηκε από την
Δημήτρης Πολλάλης: Ιδρυση Διευθύνσεων Τουρισμού στις ηπειρωτικές περιφέρειες

Την αναγκαιότητα της ίδρυσης Διευθύνσεων Τουρισμού στις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας, όπως έγινε στις νησιωτικές, τονίζει με υπόμνημά της προς την Επιτροπή της Βουλής των Περιφερειών για τον Τουρισμό η Ενωση Ξενοδοχείων Λακωνίας. Το υπόμνημα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και συντεχνιακά αιτήματα, κατέθεσε στη διάρκεια συζήτησης της επιτροπής με θέμα την τουριστική ανάπτυξη της Λακωνίας, ο πρόεδρος της Ενωσης και σύμβουλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Δημήτρης Πολλάλης. Στους στόχους τού υπό ίδρυση νέου Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού Πελοποννήσου αναφέρει μεταξύ άλλων: Την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων. Την προβολή της Περιφέρειας στο Διαδίκτυο. Την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τουριστικούς φορείς. Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες Περιφέρειες της χώρας καθώς και αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού. Την εκπόνηση  επιχειρησιακών σχεδίων μάρκετινγκ και προώθησης με χρονικό ορίζοντα 5ετίας σε κυλιόμενη βάση. Την υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης των επί μέρους τουριστικών προορισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας.
Τη δημιουργία τοπικών συμφώνων ποιότητας μεταξύ των φορέων του τουρισμού, την πιστοποίηση και τον έλεγχο της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Την συλλογή και παροχή στατιστικών στοιχείων, την ενημέρωση και πληροφόρηση των φορέων του τομέα. Τις  έρευνες αγοράς σχετικά με τις τάσεις και τα δεδομένα του τουρισμού καθώς και την εκπόνηση σχετικών μελετών.
Παράλληλα τονίζει ότι για να πετύχει ο θεσμός "θα πρέπει κατά το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, να υπάρξει αποσαφήνιση του οράματος και της αποστολής καθώς και της δέσμευσης των συμμετεχόντων για την στήριξη του Οργανισμού". Και προσθέτει ότι "στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην οικονομική αυτοτέλεια με την εξεύρεση μόνιμων πόρων".

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Οπως αναφέρει στο υπόμνημα η Ενωση Ξενοδοχείων Λακωνίας, στο μέρος που αφορά τα συντεχνιακά τους αιτήματα, 1.485 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δυναμικότητας κάτω των 10 δωματίων απειλούνται με ποινική δίωξη για τη μη καταβολή εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Και μιλά για άνιση μεταχείριση από τον ΟΑΕΕ αφού με σχετικό νόμο εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων δυναμικότητας 10 δωματίων από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική διάταξη που θα επέτρεπε στους ξενοδόχους -δυναμικότητας κάτω των 10 δωματίων- τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στις αρμόδιες ΔΟΥ χωρίς την ασφαλιστική ενημερότητα του ΟΑΕΕ.
Επίσης μεταξύ των αιτημάτων του κλάδου αναφέρονται η καταβολή των οφειλών προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στα προγράμματα  κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης  μίσθωσης ιδιωτικών κατοικιών και επαύλεων, και η λήψη μέτρων για το παράνομο κάμπινγκ.


NEWSLETTER