Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 08:55

Με πράξη εφαρμογής η διάνοιξη της Κρήτης

Γράφτηκε από την
Με πράξη εφαρμογής η διάνοιξη της Κρήτης

Η οδός Κρήτης θα διανοιχτεί με την πράξη εφαρμογής για την πολεοδόμηση της περιοχής ανατολικά της οδού Καρακούση. Η θέση αυτή της δημοτικής αρχής Καλαμάτας τείνει να γίνει πραγματικότητα, καθώς ξεκίνησε ο διάλογος για την πολεοδόμηση της συγκεκριμένης περιοχής. Η δημοτική αρχή έχει διαπιστώσει ότι τα ποσά που απαιτούνται για απαλλοτριώσεις καθιστούν αδύνατο το έργο διάνοιξης της οδού Κρήτης. Γι' αυτό προχωρά στη διάνοιξη μέσω της πράξης εφαρμογής, ώστε η απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων να γίνει μέσω της εισφοράς σε γη.
Οι μελετητές του ΓΠΣ είχαν προτείνει ως πιο κατάλληλη τη χάραξη της Κρήτης που απολήγει στη Λακωνικής. Σύμφωνα με τη χάραξη αυτή η οδός Κρήτης θα επεκταθεί ανατολικά σε ευθεία γραμμή περίπου μέχρι το ξενοδοχείο "Ελίτ". Στη συνέχεια θα στρίβει βόρεια και θα καταλήγει στη Λακωνικής (περιοχή Αγριώματα) όπου θα συναντιέται με τον περιμετρικό δυτικό δρόμο της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας. Μέσω του περιμετρικού δυτικού δρόμου της Βέργας, τα αυτοκίνητα από την Κρήτης θα κατευθύνονται στον νέο δρόμο προς Μάνη.
Το μήκος της επέκτασης της οδού Κρήτης είναι 1.160 μέτρα, ενώ το πλάτος του νέου τμήματος θα είναι ίδιο με του υφιστάμενου τμήματος, δηλαδή 18 μέτρα. Αναλυτικά το συνολικό πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 11 μέτρα, με δύο λωρίδες (μία κυκλοφορίας και μία βραδυπορίας) ανά κατεύθυνση, πλάτους 5,50 μ. - ενώ σε κάθε πλευρά θα υπάρχουν και πεζοδρόμια πλάτους 2,5 μέτρων.


NEWSLETTER