Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2012 08:20

Βελτίωση του δρόμου στη γέφυρα Λαγκούβαρδου

Γράφτηκε από την

Βελτιώνεται ο δρόμος και η γέφυρα του Λαγκούβαρδου σε μήκος 293,59 μέτρων, στο δρόμο Φιλιατρά - Μάραθος, σ’ ένα πολύ επικίνδυνο σημείο που έχει χαρακτηριστεί φονικό S, με το έργο που ετοιμάζει η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την οποία θα γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην επόμενη συνεδρίασή του, «η χάραξη ξεκινά μετά ακριβώς τη δεξιά καμπύλη στην κατεύθυνση από Φιλιατρά προς Μάραθο και καταλήγει μετά την ισόπεδη διασταύρωση προς παραλία Λαγκούβαρδου».

Στη μελέτη σημειώνεται, μεταξύ άλλων:

«Η τυπική διατομή που προτείνεται για το δρόμο, είναι η δίιχνη με συνολικό εύρος καταστρώματος τα 10,50 μέτρα. Η επιλογή της υψομετρικής χάραξης έγινε σε σχέση με το νέο τεχνικό του ρέματος του Λαγκούβαρδου, ώστε να είναι ομαλή η συναρμογή με την υπάρχουσα οδό και ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη ορατότητα για ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία.

Στη θέση του ρέματος θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός 6 Χ 3 μέτρα, συνολικού μήκους 29,80 μέτρων. Ο άξονας του οχετού σχηματίζει οξεία γωνία με τον άξονα της μελετώμενης οδού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται αρκετά το μήκος του τεχνικού.

Ολοι οι δρόμοι που συμβάλλουν στη μελετώμενη οδό αποκαθίστανται οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Για να επιτευχθεί γρήγορη απορροή των όμβριων υδάτων εφαρμόστηκε επίκληση οδοστρώματος σε ευθυγραμμία 2,50%.

Από την κατασκευή των νέων έργων θίγονται ελάχιστα οι όμορες ιδιοκτησίες».

Για τη σημερινή κατάσταση του δρόμου και της γέφυρας επισημαίνεται ότι: «Το υπάρχον τεχνικό είναι σχεδόν ανύπαρκτο, με αποτέλεσμα να μην παροχετεύονται τα νερά του Λαγκούβαρδου, αλλά να κατακλύζουν την επιφάνεια της κυκλοφορούμενης οδού. Στην περιοχή του ρέματος η οριζοντιογραφική και η υψομετρική χάραξη της οδού είναι κάκιστη και δυσχεραίνει πάρα πολύ την κυκλοφορία, αυξάνοντας αρκετά τα οδικά ατυχήματα».

Γ.Σ.