Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012 09:03

Διαπλάτυνση του δρόμου στη Βέργα

Γράφτηκε από την

Διαπλάτυνση του δρόμου της Βέργας από το "Φιλοξένια" έως το "Μεσίνιαν Μπέι" με πεζοδρόμια, προβλέπει η μελέτη που έχει ξεκινήσει από το 1997 η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και η οποία συνεχίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα. Πρόκειται για τη μελέτη που αφορά τη βελτίωση του δρόμου Καλαμάτα - Κιτριές, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
Χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκαν η οριστική μελέτη συγκοινωνιακών έργων του δρόμου από το "Φιλοξένια" έως το "Μεσίνιαν Μπέι" που περιλαμβάνει και τη μελέτη του κόμβου στο ξενοδοχείο "Φωτεινή" και η οριστική μελέτη απορροής ομβρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που παρουσίασε ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αλευράς:
Η οριστική μελέτη της οδού είναι επικαιροποιημένη, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οδηγίες μελετών έργων οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύουν σήμερα. Αφορά τμήμα 3,5 περίπου χιλιομέτρων με πλάτος 14,5 μέτρα και τυπική διατομή 9,5 μέτρα οδόστρωμα, 3,25 μέτρα πεζοδρόμιο προς την παραλία και 1,75 μέτρα πεζοδρόμιο από την πάνω πλευρά.
Το πλάτος του δρόμου είναι συμβατό με το προβλεπόμενο από την πολεοδομική μελέτη της Βέργας.
Τα όμβρια ύδατα του δρόμου Καλαμάτα - Κιτριές παραλαμβάνονται από φρεάτια υδροσυλλογής επί των πλευρικών κρασπεδόρειθρων, οδηγούνται εν συνεχεία σε αγωγούς ομβρίων που προβλέπεται να κατασκευαστούν κάτω από το οδόστρωμα παράλληλα με τον άξονα της οδού και στη συνέχεια καταλήγουν προς τους υφιστάμενους φυσικούς αποδέκτες (ρέματα) που τέμνουν εγκάρσια το κατάστρωμα της οδού διερχόμενα κάτω απ’ αυτό.