Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 17:29

Αλιευτικό καταφύγιο στη Γλυκόβρυση Λακωνίας

Γράφτηκε από την

Ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Γιάννης Διαμαντίδης, υπέγραψε την Απόφαση Ένταξης για την χρηματοδότηση λιμενικών έργων σε 2 αλιευτικά καταφύγια, 1 στη Νήσο Κάλυμνο του Νομού Δωδεκανήσου κι ένα 1 στο Δήμο Ελους του Νομού Λακωνίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013.
Οι αποφάσεις αυτές, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.512.130 ευρώ, ακολουθούν την αξιολόγηση και έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΛ 2007-2013 και αφορούν την Βελτίωση του αλιευτικού λιμένα Καλύμνου και την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση Δήμου Ελους Λακωνίας.


NEWSLETTER