Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 14:16

Σύσκεψη για έργα στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Γράφτηκε από την

Στο Νοσοκομείο Σπάρτης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την πορεία των νέων έργων που έχουν προγραμματιστεί και αναμένεται η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
Στη σύσκεψη αυτή παραβρέθηκαν:
Εκ μέρους του Νοσοκομείου: Ο Διοικητής κ. Κουφός Νικόλαος, ο Προϊστ. Υποδ. Τεχνικού κ. Γκιουλής Ευστάθιος, ο προϊστ. Τεχνικού κ. Καράμπελας Αντώνιος και ο κ. Μανούσος Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπάλληλος στην Υποδ. Τεχνικού.
Εκ μέρους της ΔΕΠΑΝΟΜ ( Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ), ο κ. Παναγιωτάκος Πέτρος,  Προϊστ. Μελετών και
Εκ μέρους της 6ης ΥΠΕ ο προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ραγκαβάς Αντώνιος και οι μηχανικοί κ.κ. Καπογιανάτος Ηρακλής και Αγγελοπούλου Σοφία.
Στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκαν 3 θέματα:
α)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 19 ΚΛΙΝΩΝ
β)  ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (τμημάτων Α και Β)
γ)  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έγινε ανασκόπηση της φάσης στην οποία ευρίσκεται το κάθε ένα από τα παραπάνω έργα, αναφέρθηκαν τα προβλήματά τους και ο τρόπος αντιμετώπισής τους προκειμένου να γίνει ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.
Εκφράστηκε η άποψη του Νοσοκομείου η οποία είναι ότι εφ’ όσον: α) είναι πρακτικά δυνατό     β) δεν εμποδίζεται κανένα έργο από τα υπόλοιπα όσον αφορά τον χρόνο υλοποίησής τους και γ) η ωριμότητα του καθενός δεν εμποδίζει τα υπόλοιπα, τότε να γίνουν και τα τρία σε μία εργολαβία.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για κάθε ένα έργο χωριστά, διαπιστώθηκε το ακριβές στάδιο που ευρίσκονται και συγκεκριμενοποιήθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 19 ΚΛΙΝΩΝ
Έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και η μελέτη έχει κατατεθεί στην Πολεοδομία Νομ. Λακωνίας προκειμένου να εκδοθεί η άδεια οικοδομής.
Εντός της επόμενης εβδομάδας θα κατατεθούν στην Πυροσβεστική οι μελέτες  παθητικής και ενεργητικής Πυροπροστασίας προς έγκριση.
Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν προχωρήσει η έκδοση της οικοδομικής αδείας θα στείλουμε έγγραφο στην Πολεοδομία στο οποίο θα ζητάμε την ενεργοποίηση του άρθρου 34 του Ν. 3868/10 σύμφωνα με το οποίο η οικοδομική άδεια εκδίδεται εντός 10 ημερών και θα βεβαιωθούν οι ελλείψεις οι οποίες θα συμπληρωθούν εντός τριετίας από το Νοσοκομείο.
Η ΔΕΠΑΝΟΜ έχει προβεί στον έλεγχο των αρχιτεκτονικών της μελέτης όπως και των στατικών. Εκκρεμεί ο έλεγχος των Η/Μ. Για τα στατικά μας έχει στείλει παρατηρήσεις τις οποίες διαβιβάσαμε στο Μελετητικό Γραφείο για να προβεί στη συμπλήρωσή τους. Η διαδικασία της δημοπράτησης θα είναι αυτή του «ΤΕΜ. 1» και προς τούτο κυρίως οι παρατηρήσεις.
Το Νοσοκομείο πρέπει να στείλει στη ΔΕΠΑΝΟΜ τις Γεωτεχνικές έρευνες προκειμένου να ελεγχθούν και αυτές.

ΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (τμήματα Α και Β)
Η μελέτη ευρίσκεται στη ΔΕΠΑΝΟΜ και την έχει υπογράψει το Μελετητικό Γραφείο. Υπάρχει Υπουργική Απόφαση για την έγκριση του συνόλου (τμήματα Α, Β, Γ) αλλά όχι του μέρους (τμήματα Α και Β). Υπήρξε προβληματισμός για το αν η μελέτη θα εγκριθεί από τον κ. Υπουργό Υγείας ή από τη ΔΕΠΑΝΟΜ. Ο κ. Παναγιωτάκος θα συνεννοηθεί με τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑΝΟΜ και θα μας απαντήσει. Μετά την έγκρισή της θα την υποβάλλουμε στην Πολεοδομία για έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.3868/10 για να αποφύγουμε καθυστερήσεις.
Εκτιμήθηκε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού του έργου.
Στο σημείο αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα ότι το έργο αυτό, όπως και το προηγούμενο, πρέπει να ενοποιηθούν και να γίνουν σε μία εργολαβία και τούτο γιατί αφ’ ενός θα πρέπει να προηγηθεί η παρέμβαση στο υπόγειο των τμημάτων Α και Β και εν συνεχεία να γίνει η εκκίνηση των εργασιών της Νοσηλευτικής Μονάδας των 19 κλινών και αφετέρου να μη δημιουργούνται δυσκολίες από τα ανεπτυγμένα εργοτάξια δύο ξεχωριστών εργολαβιών.

ΙΙΙ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έγινε κατ’ αρχή χωροθέτησή του και αποτυπώθηκε σε τοπογραφικό διάγραμμα. Οι διαστάσεις του είναι 15m X 60m περίπου και αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο συνολικού εμβαδού 1800 m2 περίπου. Για το κτίριο αυτό υπάρχει έτοιμη μελέτη στη ΔΕΠΑΝΟΜ. Ζητήσαμε να έχει οπωσδήποτε και υπόγειο δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο για το Νοσοκομείο. Πρέπει όμως να γίνει στο χώρο αυτό Γεωτεχνική έρευνα. Η ΔΕΠΑΝΟΜ θα εξετάσει αν μπορεί να γίνει μέσω των διαδικασιών που διέπουν την Υπηρεσία τους. Ταυτόχρονα θα γίνει και Γεωτεχνική έρευνα στους χώρους της κατασκευής της Νοσηλευτικής Μονάδας των 19 κλινών, εφ’ όσον απαιτηθεί από τον έλεγχο που θα κάνει η ΔΕΠΑΝΟΜ στην ήδη υπάρχουσα.


Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σπάρτης

Νικόλαος Ι. Κουφός


NEWSLETTER