Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 10:37

Δύο εναλλακτικές λύσεις για το Ριζόμυλος - Πύλος

Γράφτηκε από την

Ρεπορτάζ

Γιάννης Σινάπης

 

Δύο εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση του δρόμου Ριζόμυλος - Πύλος, μήκους 25 χιλιομέτρων, προτείνει η περιβαλλοντική προμελέτη από τη συνολική μελέτη που εκπονεί το υπουργείο Υποδομών. Η πρώτη προβλέπει πολλές νέες χαράξεις με παρακάμψεις όλων των οικισμών (Χανδρινού, Σουληναρίου, Καζάρμας, Νερόμυλου και Ριζόμυλου) και η δεύτερη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου με παράκαμψη μόνο του Χανδρινού. Σ’ αυτές τις λύσεις κατατίθενται και παραλλαγές. Δύο εναλλακτικές λύσεις προτείνονται και για το δρόμο Πύλος - Μεθώνη, μήκους 8 χιλιομέτρων. Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό και η υλοποίησή του θα διεκδικηθεί από το τομεακό του ΕΣΠΑ. Διεκδίκηση λογική κι εφικτή να ικανοποιηθεί, με δεδομένο ότι η μελέτη εκπονείται και χρηματοδοτείται από το υπουργείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την περιβαλλοντική προμελέτη που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το υπουργείο Υποδομών:

- Για το δρόμο Πύλος - Ριζόμυλος:

Η λύση 1: Προβλέπει κυρίως χάραξη νέου άξονα. Μετά από 1 χιλιόμετρο (με αφετηρία την έξοδο της Πύλου) και για περίπου 5 χλμ. προτείνει νέο άξονα με άνετα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ήπιες κατά μήκος κλίσεις. Μετά από το 5,5ο περίπου χλμ. προσεγγίζει την υφιστάμενη οδό, την οποία ακολουθεί για 1 χλμ. βελτιώνοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της. Από το σημείο αυτό διέρχεται με ευρεία παράκαμψη, μήκους 5 περίπου χλμ., βόρεια από Χανδρινού και Σουληνάρι. Μετά το Σουληνάρι και για 2,5 χλμ. προσεγγίζει ξανά τον υφιστάμενο δρόμο, τον οποίο και βελτιώνει. Στη συνέχεια εγκαταλείπει το σημερινό δρόμο για να παρακάμψει νότια την Καζάρμα και διέρχεται μέσα από ορεινούς όγκους μεταξύ Καζάρμας - Χαραυγής. Υστερα και για 2 περίπου χλμ. επιστρέφει στον υφιστάμενο δρόμο. Μετά το 17,5ο χιλιόμετρο και έως το Ριζόμυλο ακολουθεί ανεξάρτητη πορεία από τον υφιστάμενο δρόμο και διέρχεται νότια της Καρποφόρας σε μεγάλη απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής. Η χάραξη διέρχεται δυτικά της υφιστάμενης οδού Ριζόμυλος - Πεταλίδι και ο δρόμος "κουμπώνει" με τον υπό μελέτη δρόμο Ριζόμυλος - Καλαμάτα. Προτείνεται ανισόπεδος κόμβος για τη σύνδεση των υπό μελέτη δρόμων Πύλος - Ριζόμυλος και Ριζόμυλος - Καλαμάτα, του Ριζόμυλος - Κορώνη (έχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη) και της υφιστάμενης εθνικής οδού Καλαμάτα - Πύλος, 2,5 χλμ. μετά το Ριζόμυλο προς το Πεταλίδι.

Προβλέπονται 8 ισόπεδοι κόμβοι: Προς Μπαλοδημέικα και Κυνηγού, προς Στενωσιά, προς Χανδρινού και πηγές Κουμπέ, προς Σουληνάρι, προς Μεσοπόταμο, προς Καζάρμα και Χαραυγή, προς Νερόμυλο και προς Ριζόμυλο. Ακόμα, προτείνονται 4 κάτω διαβάσεις και 5 γέφυρες από 35 έως 185 μέτρα.

Η λύση 2: Προβλέπει βελτίωση της υφιστάμενης οδού στο μεγαλύτερο τμήμα της. Μετά από 1 χιλιόμετρο απομακρύνεται σημαντικά από την υφιστάμενη οδό και για 5 περίπου χλμ. ακολουθεί νότια χάραξη. Από το 6,2ο χλμ. έως και το 8ο κινείται στο σημερινό δρόμο.  Στη συνέχεια παρακάμπτει βόρεια του Χανδρινού σε μήκος 2 περίπου χλμ. Επειτα ακολουθεί τον υφιστάμενο δρόμο με μικρές βελτιωτικές παρακάμψεις και περνάει μέσα από Σουληνάρι και Καζάρμα. Στο τελευταίο τμήμα πριν το Ριζόμυλο ακολουθεί νέα χάραξη για να αποφύγει τις στροφές, αλλά στο Ριζόμυλο "κουμπώνει" στον υφιστάμενο δρόμο Πύλος - Καλαμάτα.

Προβλέπονται 7 ισόπεδοι κόμβοι προς Στενωσιά, προς Χανδρινού και πηγές Κουμπέ, προς Σουληνάρι, προς Μεσοπόταμο, προς Καζάρμα και Χαραυγή, προς Νερόμυλο και προς Καρποφόρα. Ακόμα 1 κάτω διάβαση, 2 άνω διαβάσεις και 2 γέφυρες.

 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΥΣΕΩΝ

- Η λύση 1 έχει 3 παραλλαγές. Η 1η παραλλαγή αφορά το πρώτο τμήμα της χάραξης και προβλέπεται πιο βόρεια και με πιο ήπιες κλίσεις (από τη λύση 1) και διέρχεται νότια από τα Μπαλοδημέικα. Προτείνει "κατ εντ κάβερ" 350 μέτρων. Με τη 2η παραλλαγή προτείνεται πιο μικρή παράκαμψη της Καζάρμας και με πιο ήπιες κλίσεις, που μετακινεί και τον ισόπεδο κόμβο προς Καζάρμα και Χαραυγή. Με την 3η παραλλαγή εξετάζεται η υπό μελέτη οδός Πύλος - Ριζόμυλος, ώστε να προσεγγίσει την υπό μελέτη οδό Ριζόμυλος - Καλαμάτα από βορρά και θα διασταυρώνεται ανισόπεδα με τον υφιστάμενο δρόμο προς Δάρα. Ο δρόμος κατευθύνεται νοτιοανατολικά μετά το Ριζόμυλο, όπου θα συναντήσει τον υφιστάμενο δρόμο Καλαμάτα - Πύλος με διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου.

- Η λύση 2 έχει 1 παραλλαγή. Την παράκαμψη της Καζάρμας προς τα νότια.

- Για το δρόμο Πύλος - Μεθώνη:

Η λύση 1 προβλέπει βελτίωση της υφιστάμενης οδού.

Η λύση 2 χάραξη που ακολουθεί κυρίως νέα ανατολική πορεία. Στα πρώτα 850 μέτρα χαράσσεται ανεξάρτητη πορεία, αριστερά από τον υφιστάμενο δρόμο. Για 550 μέτρα στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη σημερινή οδό. Από το 1,3ο χλμ. έως το 2,6ο χλμ. κινείται παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο στους πρόποδες του όρους Αγιος Νικόλαος. Επειτα για 1 χλμ. ακολουθεί ξανά τον υφιστάμενο. Στη συνέχεια κινείται αριστερά στα ίχνη υφιστάμενης αγροτικής οδού, διασταυρώνεται 3 φορές με το ρέμα της Μεθώνης και καταλήγει στην υφιστάμενη επαρχιακή οδό με την κατάλληλη διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου. Και στις δύο λύσεις προβλέπονται 3 ισόπεδοι κόμβοι προς Μεσοχώρι, προς Καινούργιο Χωριό και Βαράκες και προς Φοινικούντα.


NEWSLETTER