Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2011 21:44

Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας

Γράφτηκε από την

Μελέτη επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Μεσσηνίας, εκτιμώμενης αξίας 100.000 ευρώ, προκήρυξε η Εγνατία Οδός Α.Ε. Η παραλαβή των προσφορών πρόκειται να γίνει στις 18 Ιουλίου. Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER