Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 16:38

Ο Ν. Κουφός για το Π.Ι. Ξηροκαμπίου

Γράφτηκε από την

Σχετικά με την από 20 – 6 – 2011, Αίτηση – Διαμαρτυρία κατοίκων και εκπροσώπων τοπικών αρχών και συλλόγων του τέως Δήμου Φάριδος, περί « αποδυνάμωσης της λειτουργίας του Κεντρικού Περιφερειακού Ιατρείου Ξηροκαμπίου » και « Ίδρυσης στο Ξηροκάμπι Πολυδύναμου ιατρείου », καθώς και των πρόσφατων δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο περί υποβάθμισης ή και κατάργησης του Π. Ι. Ξηροκαμπίου, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα :

Α) Ως προς την τροποποίηση λειτουργίας του Π. Ι. Ξηροκαμπίου.

Οι ιατρικές υπηρεσίες προς όλους τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Φάριδος, καλύπτονται από δύο Περιφερειακά Ιατρεία ( Ξηροκαμπίου και Άρνας ). Σύμφωνα με τον Οργανισμό των Περεφερειακών ιατρείων, για το μεν Ιατρείο Ξηροκαμπίου προβλέπονται δύο θέσεις αγροτικών ιατρών για δε το Π. Ι. Άρνας προβλέπεται μία θέση αγροτικού ιατρού. Σήμερα, στο Π. Ι. Ξηροκαμπίου υπηρετεί  μία μόνιμος ειδικευμένη ιατρός, Γενικής Ιατρικής ενώ η θέση του αγροτικού ιατρού έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Υγείας και αναμένεται η κάλυψή της. Στο Π. Ι. Άρνας, υπηρετεί ιατρός υπόχρεος υπαίθρου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αρμοδιότητας του Π. Ι. Ξηροκαμπίου, συντάχθηκε πρόσφατα από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς, πρόγραμμα ισότιμης και αναβαθμισμένης παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Με βάση το πρόγραμμα αυτό, το ιατρείο Ξηροκαμπίου θα λειτουργεί καθημερινά από

τις 8.00΄ έως τις 14.30΄, η επίσκεψη ιατρού σε κάθε χωριό θα είναι εβδομαδιαία και όχι ανά δεκαπενθήμερο και η ειδικευμένη ιατρός θα εργάζεται  πλέον περισσότερες ώρες στο ιατρείο Ξηροκαμπίου, επισκεπτόμενη παράλληλα και τα υπόλοιπα χωριά ( μία ημέρα την εβδομάδα ) παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες σε ανήμπορους πολίτες, εξειδικευμένες γνώσεις ( προληπτική ιατρική, ανανέωση συνταγών μετά από ιατρική εξέταση, χορήγηση παραπεμπτικών για ειδικές εξετάσεις κ. ά. ), απαλλάσσοντας έτσι τους κατοίκους και ιδίως τους ηλικιωμένους από την υποχρέωση να μεταβαίνουν στο Ξηροκάμπι και τη Σπάρτη για να συναντήσουν ιατρό.

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι από 1 – 6 – 2011, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, τοποθέτησε άμεσα ιατρό στο Π. Ι. Ξηροκαμπίου και τα γύρω χωριά για να καλύψει τη μακρόχρονη αναρρωτική άδεια της μονίμου ιατρού καθώς και της προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών του ιατρού υπαίθρου ( λήξη θητείας ). Ο τοποθετηθείς ιατρός, παρέχει ιατρικές υπηρεσίες επί εικοσιτετραώρου σχεδόν βάσεως και τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτή.

Να αναφέρουμε επίσης, ότι οι ιατροί Γενικής Ιατρικής που υπηρετούν στο Περιφερειακό Ιατρείο Σελλασίας, στο Κέντρο Υγείας Γυθείου και σε άλλες περιοχές, επισκέπτονται όλα τα χωριά αρμοδιότητάς τους, υπηρετώντας πιστά και ευσυνείδητα την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, όπως έχουν υποχρέωση.

Β)  Ως προς την πρόσληψη περισσοτέρων ιατρών δεν υπάρχει δυνατότητα από τον ισχύοντα Οργανισμό, όπως και για τη θέση της νοσηλεύτριας η οποία υπηρετούσε σε προσωποπαγή θέση μέχρι τη συνταξιοδότησή της προερχόμενη από τον παλαιό Υγειονομικό Σταθμό.

Γ) Για το θέμα της αποκατάστασης και του εξωραϊσμού των Περιφερειακών Ιατρείων, αρμοδιότητας Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, έχουμε ήδη αναπτύξει μια γόνιμη συνεργασία με τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, για παρεμβάσεις στους χώρους λειτουργίας των είκοσι έξι ( 26 ) Περιφερειακών  Ιατρείων και των περίπου εβδομήντα ( 70 ), εξυπηρετούμενων Κοινοτικών Ιατρείων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους. Πράγματι, όπως έχουμε διαπιστώσει αρκετά από τα Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και η πλειονότητα των Κοινοτικών, βρίσκονται σε κακή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Για τη βελτίωση των υποδομών των εν λόγω ιατρείων, απαιτείται και η συνδρομή των τοπικών κοινωνιών.

Δ) Το θέμα της κάλυψης των Αμυκλών και Καλυβίων Σοχάς από το Περιφερειακό Ιατρείο Ξηροκαμπίου, γίνεται για το λόγο ότι η πρόσβαση των κατοίκων των ανωτέρω χωριών προς το Νοσοκομείο Σπάρτης είναι δύσκολη, δεδομένου ότι μεταξύ των χωριών και του Νοσοκομείου παρεμβάλλεται ολόκληρο το αστικό συγκρότημα της Σπάρτης.

Ε) Ως προς το θέμα της ίδρυσης Πολυδύναμου Ιατρείου στο Ξηροκάμπι, πράγματι έχει υποβληθεί από τον πρώην Δήμο Φάριδος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Νοσοκομείο Σπάρτης, στις 27 – 12 – 2007, η με αριθμό : 229 / 2007, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Παραχώρηση του ακινήτου Παπαδάκου για χρήση στο Νοσοκομείο Σπάρτης για ίδρυση πολυδύναμου ιατρείου στο Δήμο μας ». Με την ανωτέρω Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο προτίθεται να παραχωρήσει για χρήση στο Νοσοκομείο Σπάρτης, οικοπεδική έκταση τριών χιλιάδων ( 3.000 ) περίπου τ. μ., με κτίσμα πεντακοσίων τ. μ., ιδιοκτησίας του Δήμου Φάριδος, το οποίο ανακαινίζει ο Δήμος, σύμφωνα με την Απόφαση. Στις 24 – 1 – 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την παραχώρηση του ακινήτου και εξουσιοδοτεί το Διοικητή να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο. Μέχρι σήμερα η παραχώρηση αυτή εκκρεμεί. Η σημερινή Διοίκηση του Νοσοκομείου Σπάρτης, αναμένει το νέο Δήμο Σπάρτης ώστε να γίνει  πράξη η ανωτέρω Απόφαση της Δημοτικής Ενότητας Φάριδος και ακολούθως η Υπηρεσία μας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ίδρυση του Πολυδύναμου Ιατρείου Ξηροκαμπίου.

Τέλος, δηλώνουμε ότι πρόθεσή μας είναι η ενδυνάμωση του σχηματισμού Υγείας που διοικούμε προς όφελος των συμπολιτών μας και παρά τις γνωστές δυσκολίες της πατρίδας μας αυτή την εποχή θα επιχειρήσουμε με κάθε μέσο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΕΣΥ στην περιοχή ευθύνης μας.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι. ΚΟΥΦΟΣ