Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2011 20:19

Ομόφωνα κατά των ανεμογεννητριών στη Μάνη το Τεχνικό Επιμελητήριο

Γράφτηκε από την

Με βάση την επικείμενη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου σχετικά με τη γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την προσπάθεια για πιθανή εγκατάσταση αιολικών πάρκων - ανεμογεννητριών στην περιοχή της Μάνης, η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στην 8η συνεδρίαση της στις 27 Ιουλίου 2011, εξέδωσε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα :

Το ΤΕΕ είναι κατηγορηματικά αντίθετο με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε ολόκληρη την περιοχή της Μάνης.

Η επιχειρούμενη πρόθεση για δημιουργία αιολικών πάρκων στη Μάνη θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται ως περιοχή NATURA αλλά και από τα δικά της ιδιότυπα γεωμορφολογικά και ιστορικά δεδομένα και δικαίως έχει χαρακτηρισθεί ως ανοιχτό μουσείο και χώρος μοναδικού φυσικού κάλλους.

Μια περιοχή με το δικό της ιδιαίτερο παραδοσιακό χρώμα που δένει με το βραχώδες μοναδικό τοπίο αλλά και τις επιδράσεις του ήπιου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δεν μπορεί παρά να έχει ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο ανάπτυξης, που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με το «δάσος» των υπερκείμενων ανεμογεννητριών που θα τοποθετηθούν στην κορυφογραμμή αλλά και των συνοδών έργων των οδών πρόσβασης, που θα αλλοιώσουν το ανάγλυφο και θα αλλάξουν την αρχιτεκτονική δομή και την αισθητική ολόκληρου του χώρου.

Καλεί την πολιτεία, να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για να στηριχθεί η ανάπτυξη και η τοπική οικονομία του ξεχασμένου αυτού άκρου της Ελληνικής γης, απέναντι στις ποικιλώνυμες εγκληματικές παρεμβάσεις αλλοίωσης των μορφολογικών χαρακτηριστικών και που δεν προσφέρουν καμία προστιθέμενη αξία στην περιοχή, ενώ αντίθετα δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο τοπίο αλλά και στη γενικότερη φυσιογνωμία ολόκληρης της Μάνης.

Τέλος ξεκαθαρίζει πως σε σχέση με τις ΑΠΕ, ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να προσδιορίζεται μέσα από χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό και όχι αποσπασματικά και μόνο με τεχνοοικονομικά κριτήρια, είτε πρόκειται για αιολικό πάρκο είτε πρόκειται για πάρκο φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 


NEWSLETTER