Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2011 03:00

Εκθεση ορκωτών λογιστών για Καλαμάτα: Αδυναμία είσπραξης οφειλών από το Δήμο

Γράφτηκε από τον
Εκθεση ορκωτών λογιστών για Καλαμάτα: Αδυναμία είσπραξης οφειλών από το Δήμο

-- Εισπράχθηκαν μόνο 330 χιλ. από 6,8 εκ ευρώ

Αδυναμία στους εισπρακτικούς μηχανισμούς του καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας εντοπίζει μεταξύ άλλων η έκθεση ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) στις οικονομικές καταστάσεις του 2010. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχαν εισπραχθεί μόνο 330.213,17 ευρώ από τα συνολικά 6.822.148,41 ευρώ - ποσοστό δηλαδή της τάξεως του 4,8%.
Σημειώνεται ότι ο δήμος σε παλαιότερες χρήσεις είχε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 192.670,49 ευρώ, όμως το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της ζημιάς που θα προκύψει από πιθανή μη είσπραξη των απαιτήσεων. Ετσι, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα είσπραξης και να δηλωθεί αδυναμία για συγκεκριμένα ποσά που θα επιβαρύνουν λογιστικά τα αποτελέσματα χρήσης.
Παράλληλα συστήνεται η επανεξέταση των υπό εκτέλεση έργων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθεί ποια έργα θα ολοκληρωθούν και ποια όχι για να προχωρήσουν οι απαραίτητες λογιστικές και διοικητικές ενέργειες.
Οσον αφορά τη συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΤΑΚ, ΔΕΠΑΚ, ΔΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ) και τη δημιουργία της “Φάρις” σημειώνεται ότι προέκυψε ζημιά 6.142.898,82 με την οποία μειώθηκαν τα ίδια κεφάλαια του δήμου. Παράλληλα υπάρχουν απαιτήσεις 6.082.992,29 ευρώ από δημοτικές επιχειρήσεις και από έλλειμμα που καταλογίστηκε σε πρώην υπάλληλο υπεύθυνο για την τήρηση του ταμείου. Οι απαιτήσει αυτές εξυπηρετούνται με βραδείς ρυθμούς και μόνο από τη ΔΕΥΑΚ.
Ουσιαστικά ο Δήμος Καλαμάτας έχει σχηματίσει πρόβλεψη μόνο για τα 2.228.628,89 ευρώ που αφορά απαίτηση έναντι της ΔΕΑΚ που βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Τέλος, από την επισκόπηση των καρτελών των προμηθευτών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις από τιμολόγια εκδοθέντα από το 2004 έως το 2009, τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα και ανέρχονται σε 728.387,60.
Το θέμα ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί στη χθεσινοβραδινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να αντιδρούν καθώς έλαβαν γνώση των στοιχείων λίγες μόνο ώρες πριν κληθούν να τα εγκρίνουν.


NEWSLETTER