Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 21:22

Συμπληρωματικός διαγωνισμός για 158 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών

Γράφτηκε από την

Την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί τελικά ο συμπληρωματικός διαγωνισμός για την κάλυψη των 158 δρομολογίων που δεν καλύφθηκαν από τη διαδικασία της 11ης Οκτωβρίου όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών στο Δήμο Καλαμάτας. Στην προηγούμενη διαδικασία καλύφθηκαν μόνο 8 από τα δρομολόγια και πλέον ο Δήμος Καλαμάτας κάνει την ύστατη προσπάθεια να τα “δώσει” μέσω διαγωνισμού πριν καταλήξει είτε στην απευθείας διαπραγμάτευση, είτε στην επιδότηση των γονέων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 304.240,95 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προτάσεις για όλα ή για μέρος των δρομολογίων. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  από το αρμόδιο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Καλαμάτας μέχρι τις 8/11/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., που στεγάζεται στη Στοά Λόντου.
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης, της μελέτης και του εντύπου προσφοράς μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αναστασία Παγάνη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 27213 60765, Τμήμα Παιδείας, Στοά Λόντου.


NEWSLETTER