Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 17:21

Απλήρωτοι λογαριασμοί του "Θησέα" στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Γράφτηκε από τηνΜε το Ν. 3274/2004 θεσμοθετήθηκε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ». Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την χρηματοδότηση των Δήμων για την κατασκευή αναπτυξιακών έργων και τη σύσταση μελετών.
Οι τέως Καποδιστριακοί Δήμοι (Νέστορος, Πύλου, Παπαφλέσσα, Κορώνης, Χιλιοχωρίων και Μεθώνης) που συγκροτούν σήμερα τον Καλλικρατικό Δήμο Πύλου-Νέστορος, είχαν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αυτό για την υλοποίηση διαφόρων σημαντικών έργων και μελετών.
Ωστόσο, σήμερα παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα στη χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς για έργα που έχουν εκτελεστεί και για τα οποία έχουν εκδοθεί λογαριασμοί και πρέπει να πληρωθούν, έχουν διακοπεί για πάνω από 14 μήνες οι χρηματοδοτήσεις τους.
Φυσικό αποτέλεσμα της διακοπής χρηματοδοτήσεων, είναι αφενός η διακοπή εργασιών των παραπάνω έργων και αφετέρου η έκδοση διαταγών πληρωμής από τους δικαιούχους αναδόχους των έργων, εις βάρος του Δήμου μας, που τείνουν να τινάξουν οικονομικά τον Δήμο μας.
Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρόμεθα έντονα και απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση εξόφληση των οφειλών από τα έργα αυτά και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την ομαλή τους χρηματοδότηση ώστε να είναι εφικτή η αποπεράτωση τους.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πύλου Νέστορος


NEWSLETTER