Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 17:25

20 εποχιακοί στο Δήμο Τρίπολης

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης σχετικά με την πρόσληψη 20 ατόμων εποχιακού προσωπικού. Πρόκειται για 5 οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και 15 εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι 2 μήνες, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στη δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου λόγω των επερχόμενων εορτών των Χριστουγέννων και της υποχρεωτικής χορήγησης κανονικών αδειών στο προσωπικό του Δήμου.