Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2011 20:45

Επιτροπή Διαβούλευσης: 1,5 εκ. ευρώ για την ανάπλαση της Φαρών

Γράφτηκε από την
Επιτροπή Διαβούλευσης: 1,5 εκ. ευρώ για την ανάπλαση της Φαρών

Συνεδριάζει την Τετάρτη στο Δημαρχείο και ώρα 7.30 το απόγευμα η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, με θέμα την ανάπλαση της οδού Φαρών. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του ανέρχεται σε περίπου 1.500.000 ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:
Διαπλάτυνση και διαμόρφωση του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Φαρών από την Πλάτωνος έως τη Ναυαρίνου και του νότιου πεζοδρομίου της Πλάτωνος από τη συμβολή της με τη Φαρών έως την Αριστομένους.
Επανασχεδιασμός και καθορισμός νέας διατομής της Φαρών (λωρίδες κυκλοφορίας και στάθμευσης), με ανακατασκευή του οδοστρώματος, αφού με τη νέα πρόταση το δυτικό πεζοδρόμιο μεγαλώνει σε βάρος του σημερινού οδοστρώματος κατά 2 περίπου μέτρα.
Αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού και στις δύο πλευρές των δρόμων, με την τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας, σε διάταξη ζιγκ ζαγκ και σε απόσταση αξονικά περίπου 25 μέτρων μεταξύ τους.
Φύτευση κατάλληλων δέντρων για σκίαση με μέση απόσταση μεταξύ τους τα 8,5 μέτρα και δημιουργία νέου σύγχρονου δικτύου άρδευσης.
Μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων όμβριων υδάτων και κατασκευή νέων στις ίδιες θέσεις ή και οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί, για την καλύτερη απορροή, κυρίως των ομβρίων της Φαρών.
Κατασκευή υπόγειων κάδων μεγάλης χωρητικότητας και σε τέτοια σημεία, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.
Προμήθεια όλων των απαιτούμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού πόλης, όπως καθιστικά - παγκάκια, κάδοι μικροαπορριμμάτων, κινητά φυτοδοχεία, σχάρες δέντρων ομοεπίπεδες με τη στάθμη των πλακών πεζοδρομίου κ.λπ., τα οποία τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.


NEWSLETTER