Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2010 19:12

Συναντήσεις Σμυρνιώτη με φορείς και υπηρεσίες

Συναντήσεις Σμυρνιώτη με φορείς και υπηρεσίες

Συζητήθηκαν με το Δ.Σ. τα προβλήματα που απασχολούν τον Εμπορικό Κόσμο της Τρίπολης και οι παρεμβάσεις που χρειάζονται για να ξαναγίνει η Τρίπολη ο κύριος κόμβος εμπορικής δραστηριότητας της περιφέρειας Πελοποννήσου.
Συζητήθηκαν με το προσωπικό της ΔΟΥ Τρίπολης προβλήματα που οφείλονται στη γενικότερη οικονομική κατάσταση καθώς, και με το προσωπικό που εντάσσεται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Νέου Δήμου η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των «Καποδιστριακών» Δήμων που συγχωνευόνται στο Νέο Δήμο Τρίπολης.
Συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες καθώς  και η δυνατότητα αμφίδρομης συνεργασίας Δήμου-Συλλόγου Πολυτέκνων μέσα από τα θεσμικά όργανα που προβλέπονται στο σχέδιο¨ Καλλικράτης΄¨.


Από το Γραφείο Τύπου του συνδυασμού