Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012 17:52

Ψήφισμα του Δήμου Μεσσήνης για το

Γράφτηκε από την

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης κατά την 1η συνεδρίασή του στις 17-01-2012 και εξ αφορμής της υπ’ αριθ. 4/2011 απόφασης – γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Εφετείου Καλαμάτας, σχετικά με τη συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της χώρας, ομόφωνα αποφασίζει ως ακολούθως:
Το Ειρηνοδικείο Παμίσου (Μεσσήνης):
α) Αποτελεί το μεγαλύτερο, σε διοικητική περιφέρεια, Ειρηνοδικείο του νομού μας, έχοντας στη δικαιοδοσία του το μεγαλύτερο δήμο (εκτός εκείνου της πρωτεύουσας του νομού) στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, και 95 πρώην κοινότητες.
β)  Διεκπεραιώνει περί τις 1200 υποθέσεις ετησίως.
γ)  Έχει συσταθεί και λειτουργεί από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα.
δ)  Έχουν συγχωνευθεί σ’ αυτό, από το έτος 1969, τα πρώην Ειρηνοδικεία Κορώνης, Πεταλιδίου, Βουφράδος και Εύας, σύμφωνα με το άρθρο 1.Α.27 ν.δ 100/1969 (ΦΕΚ 25 Α΄).
ε)  Λειτουργεί καθολοκληρίαν σε ιδιόκτητο νεόδμητο κτήριο, στο κέντρο της Μεσσήνης, έδρας του ομώνυμου Καλλικρατικού Δήμου και μιας περιοχής μεγάλης και αναπτυσσόμενης.
στ) Αποτελεί σημείο αναφοράς επίλυσης δικαστικών υποθέσεων ενός δήμου (Μεσσήνης), 29.000 κατοίκων.
ζ)   Η Μεσσήνης, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο νομό, αποτελεί τον κυριότερο και σπουδαιότερο οδικό του κόμβο.
Τα παραπάνω στοιχεία – και όχι μόνον – σε συνδυασμό με το όλο πνεύμα του ν. 3852/2010, επιβάλλουν την ανάγκη εδραίωσης αλλά και διατήρησης του Ειρηνοδικείου στην πόλη της Μεσσήνης.
Η πιθανή κατάργησή του θα επιφέρει την αποψίλωση της πρωτεύουσας του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης από μια δικαστική υπηρεσία, εύκολης προσβασιμότητας και εξυπηρετικής, από κάθε άποψη, για τους πολίτες. Αναμφίβολα δε θα προκαλέσει κωλύματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθότι η μετάβασή τους στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας είναι μακρά και δυσμενής, ιδία για τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Αίπειας, Πεταλιδίου, Βουφράδος, Αριστομένη, Ανδρούσας και θα συνεπιφέρει δυσλειτουργία στο Ειρηνοδικείο της Καλαμάτας με την επιπλέον επιχειρούμενη επιβάρυνσή του με πληθώρα υποθέσεων. Γεγονός που δεν θα διευκολύνει την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, που είναι και το ζητούμενο από την Πολιτεία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδικότερα.
Σε κάθε περίπτωση η ενδεχόμενη κατάργηση θα ενισχύσει τον συγκεντρωτισμό στα μεγάλα αστικά κέντρα, την υποτίμηση των δικηγόρων & δικαστικών επιμελητών με επαγγελματική έδρα τη Μεσσήνη. Θα δημιουργήσει ευρύτερη κοινωνική, αλλά και οικονομική διατάραξη, καθότι εδώ και πολλές δεκαετίες μια ολόκληρη κοινωνία έχει αναπτυχθεί & αναπτύσσεται οικονομικά & επαγγελματικά με γνώμονα την ύπαρξη του Ειρηνοδικείου.
Ως εκ τούτου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ομόφωνα αποφάσισε
Το Ειρηνοδικείο Παμίσου (Μεσσήνης) δεν αποτελεί ανενεργό, ούτε υπολειτουργούν Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Εφετείου Καλαμάτας, η οποία είναι αντίθετη με τη βούληση της κοινωνίας του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης & αντίκειται στην καλύτερη λειτουργία & κάλυψη αναγκών του Δήμου, το κυριότερο δε παραγνωρίζει όλες τις στο ιστορικό παραμέτρους που επιβάλλουν το ακριβώς αντίθετο: Την παραμονή δηλαδή και λειτουργία του στην έδρα του, στην πόλη της Μεσσήνης.
Ζητεί την επανεξέταση του θέματος από την Ολομέλεια του Εφετείου Καλαμάτας & την ενίσχυση της δικαστηριακής του κίνησης. &
Να διαβιβαστεί η απόφαση αυτή (ψήφισμα) στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον Άρειο Πάγο και στο Εφετείο Καλαμάτας, για τις δικές τους άμεσες και κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες.

Ο Δήμαρχος                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΕυστάθιος Αναστασόπουλος      Κωνσταντίνος Ι. Ρούτσης

NEWSLETTER