Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2012 15:43

Νέες κατηγορίες στη μείωση- κατά 50%- δημοτικών τελών ύδρευσης αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ΕυρώταΟμόφωνα αποδεκτή έκανε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Ηλ. Παναγιωτακάκου το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα, κατά τη Συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2012, για τη μείωση των δημοτικών τελών ύδρευσης, κατά 50%, για ορισμένες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.
Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενες κατηγορίες είναι τελικά οι εξής:
Τρίτεκνες οικογένειες
Μονογονεϊκές οικογένειες
Νεφροπαθείς
Οικογένειες που έχουν μέλη ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Προϋποθέσεις:
Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δ. Ευρώτα.
Η μείωση τελών ύδρευσης και αποχέτευσης αφορά μόνο στην πρώτη κατοικία.
Οι πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες έχουν το δικαίωμα μείωσης των τελών μέχρι τη στιγμή που το μικρότερο παιδί της οικογένειας θα συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας του ή το 24ο έτος εφόσον σπουδάζει.
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει:
• Τις 25.000 ευρώ (φορολογητέο εισόδημα) για τις πολύτεκνες, τις τρίτεκνες οικογένειες, τις μονογονεϊκές, τις οικογένειες των νεφροπαθών και τις οικογένειες που έχουν μέλος ΑμΕΑ προσαυξανόμενο κατά 2.500 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας που δεν έχει ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο έτος στην περίπτωση που σπουδάζει.
• Τις 25.000 ευρώ (φορολογητέο εισόδημα) για τα ΑμΕΑ.
• Τις 5.000 ευρώ  (φορολογητέο εισόδημα) για τους οικονομικά αδύνατους.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια υπάλληλο κα Ευαγγελία Γιαννακοπούλου, στο τηλ. : 27353 60017


Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ευρώτα