Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012 14:01

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

Γράφτηκε από την

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης θα υλοποιήσει πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορους μονίμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για το έτος 2012 από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης.
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης είναι αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, το οποίο και προσαυξάνεται κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογικό πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Επίσης άπορα θεωρούνται και τα παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα.
Ηδη, με τη συνδρομή των προέδρων και των εκπροσώπων των Τ.Κ. του Δήμου γίνεται η ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να υποβληθούν μέχρι 12 Μαρτίου 2012 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα.

Από το Δήμο Ανατολικής Μάνης


NEWSLETTER