Κυριακή, 02 Ιανουαρίου 2011 22:56

Δημαιρεσίες Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την

Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Σωτήρης Ζαχαρέας
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κοζομπόλης
Γραμματέας: Σταύρος Βαβαρούτσος του Γεωργίου

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη: Δημήτρης Γιαννημάρας (πρόεδρος), Χρήστος Κισκήρας, Γιώργος Τσιμικλής, Σταύρος Βαβαρούτσος του Σωτηρίου, Διακουμής Κυβέλος, Γιώργος Τζανετέας, Δημήτρης Κατσικέας.
Αναπληρωματικά μέλη: Χρήστος Λυμπερέας, Καλλιόπη Μπαρμπετσέα - Σπυρέα, Βασίλης Κυβέλος, Γρηγόρης Χρηστέας, Παναγιώτης Μπασάκος.


NEWSLETTER