Τετάρτη, 15 Μαϊος 2024 15:49

Εξι προσλήψεις για πυροπροστασία στον Δήμο Δυτικής Μάνης

Εξι προσλήψεις για πυροπροστασία στον Δήμο Δυτικής Μάνης

 

Εξι άτομα για την κάλυψη των φετινών αναγκών πυροπροστασίας πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, για 5 μήνες.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του δήμου, εγκρίθηκε η πρόσληψη για 5 μήνες: α) 4 ΥΕ εργατών δασοπροστασίας με δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, που θα κατανεμηθούν στις δημοτικές ενότητες, προκειμένου για τη λήψη μέτρων αποτροπής της πρόκλησης ή της επέκτασης πυρκαγιάς (π.χ. καθαρισμούς από τη βλάστηση ή φύλαξη ευπαθών περιοχών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας), β) ενός ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας (διάνοιξη και ομαλοποίηση του οδοστρώματος, όπου απαιτείται, διευκόλυνση της διέλευσης των πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων, καθαρισμό βλάστησης κλπ.) και γ) ενός ΔΕ οδηγού για τα πυροσβεστικά οχήματα που φέρουν αντλητικό - πυροσβεστικό εξοπλισμό για τη μεταφορά νερού.