Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011 21:23

Συζήτηση για το Πανεπιστήμιο στο Δ.Σ. Σπάρτης

Γράφτηκε από την

Για το μέλλον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικότερα για τις προοπτικές ανάπτυξης της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, θα συζητήσει και θα εκφράσει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, που συνεδριάζει την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στις 7 το βράδυ. Το θέμα θα εισηγηθούν οι πρόεδροι των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού κι εκπρόσωπος του συλλόγου μελών ΔΕΠ.
Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. θα αποφασίσει τη στάση του δήμου για τη σύσταση - συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. και θα ασχοληθεί με την τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σπάρτης.


NEWSLETTER