Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011 15:54

Επιστολή γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσου Αποστολόπουλου στο δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα

Γράφτηκε από την

 

Αγαπητέ δήμαρχε

Εύχομαι σε σένα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας κάθε επιτυχία στο έργο που πρόσφατα αναλάβατε.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 2/5-1-2011 εγγράφου σας αλλά και της ανταλλαγής απόψεων που είχαμε στη συνάντησή μας στο γραφείο μου, στην Τρίπολη, στις 7-1-2011, μελέτησα τις αντιρρήσεις σας που εκφράσατε πάνω στη γνωμοδότηση του ΠΕΣΥΧΟΠ και σας καταθέτω και τις δικές μου απόψεις ώστε να αναζητήσουμε από κοινού λύση:

Το ΓΠΣ Καλαμάτας έχει περάσει από όλα τα συλλογικά όργανα και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο Περιφέρειας και βρίσκεται στο γραφείο μου για υπογραφή, μιας και ο προηγούμενος γενικός γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Φώτης Χατζημιχάλης δεν πρόφτασε να το υπογράψει.

Σε αυτό το τελικό στάδιο που βρίσκεται, δεν προβλέπεται κύκλος διαβούλευσης αφού έχει περάσει και έχει ψηφιστεί ή εγκριθεί από όλα τα συλλογικά όργανα που προβλέπει το νομικό πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά είμαι διατεθειμένος να δούμε τεχνικές παρεμβάσεις πάνω, όμως, σε δυο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά το πλαίσιο νομιμότητας, της εξυπηρέτησης του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και της προώθησης των αρχών του αειφόρου σχεδιασμού. Ο δεύτερος άξονας αφορά τεχνικές παρεμβάσεις πάνω στη μελέτη που το Δημοτικό σας Συμβούλιο έχει ψηφίσει. Είναι φανερό ότι και να ήθελα δεν μπορώ νομικά και ουσιαστικά να συζητήσω ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη που ψηφίσατε και καταθέσατε.

Για την ένσταση που έχετε για την περιοχή προστασίας ορεινών όγκων και δασικών περιοχών: Το τελικό κείμενο που έχω για υπογραφή προβλέπει την εξαίρεση των χώρων διανυκτέρευσης ή κατασκήνωσης κάθε είδους από τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Είναι κατανοητό και για μας το πρόβλημα που προκύπτει με τις υφιστάμενες εκεί κατασκηνώσεις και άλλες τουριστικές μονάδες. Το μόνο που μπορούμε εδώ να κάνουμε είναι να επιτραπεί στις νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες (κατασκηνώσεις και άλλες τουριστικές μονάδες) να παραμείνουν για 12 έτη οπότε και θα πρέπει να μετεγκατασταθούν και να απαγορευτεί κάθε νέα παρέμβαση προκειμένου να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές που σε τελική ανάλυση είναι και ο πλούτος του δήμου και όχι μόνο.

Για την ένσταση στο θέμα της ημιορεινής ζώνης: Ο όρος αγροικία δεν υφίσταται πλέον. Εκείνο το οποίο μπορούμε να δούμε στο πλαίσιο της καλόπιστης διαβούλευσης και κάτω από τις σημερινές συνθήκες είναι ένα επαρκές καθεστώς δόμησης με αρτιότητα και κατάτμηση στα 6.000 τ.μ., όπως προτείνει το ΠΕΣΥΧΟΠ (εννοείται η κατά παρέκκλιση ισχύς της αρτιότητας των σημερινών 4.000 τ.μ.) όπου όμως θα επιτρέπεται η οικοδόμηση κατοικίας με στόχο κυρίως την ικανοποίηση αναγκών προσωρινής διαμονής του αγροτικού πληθυσμού, περιοριζόμενη στην ανέγερση ισόγειας κατοικίας μεγίστου εμβαδού 60 τ.μ. χωρίς τη δυνατότητα κατασκευής υπογείου.

Για την ένσταση που έχετε στο θέμα της περιοχής Κάμπου-περιοχής Μπουρνιά: Αποψη όλων των αρμοδίων στελεχών των υπηρεσιών μας είναι ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τη γνώμη του ΠΕΣΥΧΟΠ στην κατεύθυνση της ελάττωσης του επιπέδου προστασίας της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, θα ήταν εκτός πλαισίου που θέτουν οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε αντίφαση με το πνεύμα του σχεδιασμού που προωθείται κεντρικά και τοπικά. Πέραν αυτών, η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΕΚΑ) με το έγγραφό της 48859/13-11-2008 έχει δώσει σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση και έγκριση των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ των άλλων, η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιοχή απολύτου προστασίας, όπου θα αποκλείεται η δόμηση.

Για την ένσταση που έχετε στο θέμα της περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ. (Γουλιμίδες): Επειδή στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η χρήση δε δύναται να συνδεθεί με το χρήστη, σωστά το ΠΕΣΥΧΟΠ προτείνει να απαλειφθεί η διατύπωση που επιτρέπει χρήσεις οι οποίες αυτοτελώς δεν μπορούν να εγκαθίστανται στην περιοχή καθώς έτσι αλλοιώνουν το χαρακτήρα της, ενώ ως λειτουργικά και αναπόσπαστα μέρη των επιτρεπόμενων επιχειρηματικών εγκαταστάσεων δύναται ούτως ή άλλως να αναγερθούν. Κανένα νομικό πλαίσιο δεν τους το απαγορεύει. Συνεπώς έχουμε την άποψη ότι η γνώμη του ΠΕΣΥΧΟΠ δεν αφήνει περιθώρια διαφοροποιήσεων καθώς η διατύπωση που προτείνεται από την πλευρά σας να παραμείνει, στερείται ουσίας και μόνο κινδύνους παρερμηνειών δημιουργεί.

Για την ένστασή σας στις περιαστικές περιοχές (ΠΠ1, ΠΠ2, ΠΠ3, ΠΠ4): Με γνώμονα το πνεύμα αλλά και την ουσία του Ν. 2508/97 αλλά και των οδηγιών του υπουργείου, κρίνουμε ότι ορθά και συνετά γνωμοδότησε το ΠΕΣΥΧΟΠ στην αύξηση του ορίου αρτιότητας και κατάτμησης στα 8.000 τ.μ. προκειμένου να δημιουργηθούν γύρω από την πόλη της Καλαμάτας ζώνες προστασίας από την άναρχη και διασπαρμένη δόμηση που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή αξιοποίηση των επαρκώς εκτεταμένων επεκτάσεων αλλά και τη συνοχή της πόλης. Ενδεχομένως οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό και χωρίς σημαντικές παραδοχές με ένα μέγεθος αρτιότητας/κατάτμησης όχι λιγότερο των 6.000 τ.μ. (ισχύει κατά παρέκκλιση αρτιότητα των σημερινών 4.000 τ.μ). Είναι φανερό ότι από την πλευρά μας δε γίνεται κατανοητή η ένστασή σας όταν έχετε ψηφίσει τη μελέτη που μιλάει για 6.000 τ.μ. και εκ των υστέρων θέτετε ζήτημα 4.000 τ.μ.

Για την ένστασή σας για την περιοχή μεταξύ Αγίας Σιών και Μ. Μαντίνειας και μέχρι την οριοθετημένη περιοχή παραλίας Βέργας: Η μελέτη την οποία ψηφίσατε δίνει στην περιοχή τον ημιορεινό χαρακτήρα. Αλλαγές έξω από το πλαίσιο της μελέτης που ψηφίσατε όπως σας ανέφερα και στην αρχή δημιουργεί πρόβλημα. Για τις υπηρεσίες μας ο ημιορεινός χαρακτήρας που δόθηκε από τη μελέτη δικαιολογείται από το ανάγλυφο της περιοχής. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι στο παρελθόν στην περιοχή έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, πράγμα που σε συνδυασμό με τη σεισμικότητα της περιοχής αυξάνει την επικινδυνότητα για οποιαδήποτε κατασκευή σε σημείο που θα πρέπει η παρέμβαση της Πολιτείας να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη. Συνεπώς στο θέμα δημιουργίας περιαστικής ζώνης στην περιοχή θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει δυνατότητα θετικής αντιμετώπισης κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα στη στενή ζώνη που σχηματίζεται ανάμεσα στο όριο της παραλίας Βέργας και στην εγγύτερη προς τη θάλασσα χάραξη που προτείνεται για το δρόμο Καλαμάτας-Καρδαμύλης, εκεί όπου οι κλίσεις του εδάφους είναι ακόμη σχετικά μικρές, θα μπορούσε να οριοθετηθεί περιαστική περιοχή προστασίας δόμησης (ΠΕΠΔ) με το όνομα ΠΠ5, η οποία όμως θα πρέπει να έχει αρτιότητα και κατάτμηση κατ’ ελάχιστο 8.000 τ.μ. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στην ως άνω περιοχή υπάρχει ένα ζήτημα που διέφυγε της προσοχής τόσο της υπηρεσίας όσο και του ΠΕΣΥΧΟΠ. Πρόκειται για τη διπλή χάραξη της οδού Καλαμάτας-Καρδαμύλης που παρέμεινε στους χάρτες με αδιευκρίνιστο χαρακτήρα, δημιουργώντας σύγχυση για το αν πρόκειται για δυο δρόμους ή αν είναι δυο διαφορετικές προτάσεις. Επειδή στην πραγματικότητα ισχύει το δεύτερο και επειδή από τις δυο αυτές πιθανές χαράξεις η «ορεινή» εκτιμάται από τις υπηρεσίες μας ως η πλέον περιβαλλοντικά επιζήμια καθώς αφενός διέρχεται από περιοχή με εντονότερες κλίσεις, πλήττει περισσότερο το τοπίο αλλά και διέρχεται από τον οικισμό της Βέργας, προτείνεται να απαλειφτεί από τους χάρτες η μια χάραξη και να παραμείνει μόνο εκείνη που είναι εγγύτερα προς τη θάλασσα. Η σημασία της διόρθωσης αυτής είναι μεγάλη καθώς αφενός η ασάφεια αποτελεί ελάττωμα οποιουδήποτε σχεδίου αλλά πολύ περισσότερο λόγω της επικινδυνότητας που συνεπάγεται το πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν της περιοχής, κατά τα προαναφερθέντα, κρίνεται ορθή η διατήρηση μόνο μιας χάραξης εκείνης που διέρχεται από την περιοχή με τις μικρότερες κλίσεις κοντά στη θάλασσα.

 

Κύριε δήμαρχε

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι έκανα ό,τι είναι δυνατόν, την τελευταία στη κυριολεξία στιγμή, να βοηθήσω να ξεπεράσουμε κάποια τεχνικά θέματα ουσίας ώστε να δώσουμε στην Καλαμάτα ένα σύγχρονο ΓΠΣ. Αν παρ’ όλα αυτά εσείς και το Δημοτικό σας Συμβούλιο δε βρίσκει ικανοποιητικές τις προτάσεις μου, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να ζητήσετε εγγράφως να μην υπογράψω το συγκεκριμένο ΓΠΣ και να σας το επιστρέψω για να φτιάξετε μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη και να ξεκινήσουμε από την αρχή, περνώντας η νέα μελέτη μέσα απ’ όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εκδίκαση ενστάσεως, συλλογικές ψηφοφορίες ή εγκρίσεις κ.λπ.). Στο υπάρχον για υπογραφή στο γραφείο μου ΓΠΣ επιστροφή δεν προβλέπεται, εμείς, όμως, είμαστε πρόθυμοι να το πράξουμε στο πλαίσιο της εξεύρεσης συναινετικής λύσης.

 

Ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

 

Τάσος Αποστολόπουλος


NEWSLETTER