Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011 22:06

Ο Παύλ. Φιλόπουλος πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πύλου

Γράφτηκε από την
Ο Παύλ. Φιλόπουλος πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πύλου

Το νέο Δ.Σ. στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Πύλου (ΔΕΥΑΠ) ορίστηκε κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος. Πρόεδρος της επιχείρησης ορίστηκε ο σύμβουλος Παύλος Φιλόπουλος, αντιπρόεδρος ο Σωτήρης Σπυρόπουλος και μέλη οι Θεόδωρος Χαραμαράς, Γιάννης Σαρδέλης (από την πλειοψηφία), Γιώργος Λαζόγιαννης (από τη μειοψηφία), Λευκή Καρακαϊδού (από τον Εμπορικό Σύλλογο) και Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (από τους δημότες), με αναπληρωματικά μέλη τους Περικλή Κοντογόνη, Παναγιώτη Δαρσακλή, Διονύση Ψαλλίδα, Νίκο Βάγγαλη, Κωνσταντίνο Νικήτα, Αφροδίτη Ηλιακίδου (από τον Εμπορικό Σύλλογο) και Παναγιώτη Αλεξόπουλο (από τους δημότες).
Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν μέλη και σε άλλες επιτροπές και όργανα του δήμου.                 
Στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (ΣΤΟ), όπου πρόεδρος θα είναι ο δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης, ορίστηκαν οι σύμβουλοι Νίκος Βάγγαλης της πλειοψηφίας και Φώτης Αγγελόπουλος της μειοψηφίας.                                            
Στην Επιτροπή Εκτιμήσεως Εκποιουμένων Ακινήτων τακτικά μέλη ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Καρβέλας και Παναγιώτης Δαρσακλής, με αναπληρωτές τους τούς συμβούλους Παύλο Φιλόπουλο και Ελένη Βέργη - Στασινοπούλου.
Στην Επιτροπή για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ορίστηκαν πρόεδρος ο υπάλληλος Κώστας Βέργος και μέλη οι συνάδελφοί του Αγγελος Μπέλλας και Παναγιώτης Μπίζος, με αναπληρωτές τούς Γεώργιο Πόπορη, Μαρία Σταυροπούλου και Γεώργιο Σαρδέλη.


NEWSLETTER