Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011 22:09

Εντονη αντίθεση στην αρτιότητα 10 στρεμμάτων στη «Νatura» από το Δ.Σ. Πύλου - Νέστορος

Γράφτηκε από την

Την έντονη αντίθεσή του στο σχέδιο νόμου για τη βιοποικιλότητα που αυξάνει το όριο αρτιότητας στα 10 στρέμματα στις περιοχές "Natura" εκφράζει με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος.
Με το ψήφισμα αυτό «θεωρεί τις παραπάνω ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ασύμβατες με την αντικειμενική ανάγκη προστασίας των περιοχών "Natura 2000" και συγχρόνως θεωρεί ότι αυτές είναι εξαιρετικώς αόριστες, νομοτεχνικά άστοχες και αλυσιτελείς. Θεωρεί ότι δεν νοείται η εισαγωγή υπερβολικών περιορισμών, που δεν τελούν σε σχέση αναλογίας με τη συνταγματική εγγύηση της ιδιοκτησίας και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Θεωρεί ότι η εισαγωγή αποσπασματικών και επιστημονικώς ατεκμηρίωτων ρυθμίσεων, χωρίς την προγενέστερη ίδρυση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης, δεν απολήγει στην αποτελεσματική προστασία των περιοχών "Natura 2000", αλλά αντιθέτως την υπονομεύει ακυρώνοντας συγχρόνως το αναπτυξιακό πρόσημο των περιοχών αυτών, τη στιγμή μάλιστα που η αειφόρος ανάπτυξη είναι τo κυρίαρχο ζητούμενο στην χώρα μας».
Επίσης, το Σώμα «θεωρεί ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τον αναπτυξιακό βηματισμό της τοπικής κοινωνίας. Περαιτέρω, δεν μπορεί να κατανοηθεί η αύξηση του ελάχιστου ορίου αρτιότητας των οικοπέδων με πρόσχημα την προστασία των περιοχών "Natura", χωρίς προηγουμένως να έχουν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής του δήμου μας, που απαιτεί επέκταση των ορίων των οικισμών και των σχεδίων  πόλεως. Θεωρεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συμβιβάζεται με το πολεοδομικό κεκτημένο και, συγχρόνως, ως αποσπασματική και αόριστη, υπονομεύει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, με το συγκεκριμένο ψήφισμα «εκφράζει αντιρρήσεις ως προς τη νομιμότητα και ως προς τη σκοπιμότητα των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου. Προσκαλεί την αρμόδια υπουργό και τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε διάλογο και επιστημονική τεκμηρίωση της ρύθμισης του συγκεκριμένου ζητήματος. Απαιτεί την προηγούμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης του φορέα διαχείρισης των περιοχών "Natura 2000" του δήμου μας. Διεκδικεί δυναμικά τη συμμετοχή του δήμου μας στη διαδικασία διαβούλευσης του σχετικού σχεδίου νόμου. Καλεί την τοπική κοινωνία, τους συλλογικούς της φορείς και κάθε δημότη και δημότισσα σε επαγρύπνηση και διεκδίκηση. Καλεί την υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε συνάντηση συνεργασίας, παρόντων του δημάρχου και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
Το ψήφισμα αποστέλλεται στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της Βουλής, στην υπουργό Περιβάλλοντος, στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στους βουλευτές του νομού, στον υπερπεριφερειάρχη, στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στους αντιπεριφερειάρχες και στους επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού  Συμβουλίου.
Στο ψήφισμα, επίσης, αφού αναφέρεται ότι ο Δήμος Πύλου - Νέστορος  συμπεριλαμβάνει 4 περιοχές "Νatura 2000" (3 Ζώνες Διατήρησης: Σαπιέντζα, Σχίζα και Ακρωτήρι Ακρίτας. Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι), νήσος Σφακτηρία και Αγιος Δημήτριος. Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης. Και 1 Ζώνη Ειδικής Προστασίας: Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και νήσος Σφακτηρία) σημειώνεται:
«Η Πολιτεία, υπό την έννοια της κεντρικής διοίκησης, έως και σήμερα δεν έχει προβεί στην έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και των λοιπών κανονιστικών διοικητικών πράξεων, για τη σύσταση του φορέα διαχείρισης των παραπάνω περιοχών "Natura 2000" του δήμου μας.  Επιπροσθέτως, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης για ΣΧΟΑΠ στους πρώην Δήμους Μεθώνης και Κορώνης, χωρίς όμως και παρά την ωρίμανσή της να έχουν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγματα.  Είναι δε πρόδηλο ότι το έλλειμμα αυτό της κεντρικής διοίκησης επηρεάζει δυσμενώς τη διαχείριση, την προστασία και κυρίως την προβολή και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, καθώς ακυρώνει στην πράξη κάθε συναφή δραστηριότητα και δράση».


NEWSLETTER