Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011 22:41

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δ.Σ. Αν. Μάνης: Επανακαθορισμός των ορίων στις ζώνες "Natura"

Γράφτηκε από την

Τον επανακαθορισμό των ορίων στις ζώνες "Νatura 2000" στην περιοχή της Μάνης, καθώς και την εφαρμογή των όρων δόμησης που προτείνονται στο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του τ. Δήμου Οιτύλου, ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης με ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τους βουλευτές Λακωνίας, σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δόμηση στις περιοχές "Νatura". Συγκεκριμένα, το ψήφισμα αναφέρει:
«Με την ψήφιση αυτού του νόμου, ουσιαστικά καταργείται η δόμηση σε ολόκληρη την περιοχή της Βορειοδυτικής και Νότιας Μάνης. Με την ψήφιση επομένως του συγκεκριμένου άρθρου η περιοχή της Μάνης θα οδηγηθεί σε σίγουρο οικονομικό μαρασμό, χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας της περιοχής αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα η περιοχή θα γίνει ακατοίκητη.
Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν πολλά αγροτεμάχια επιφανείας μικρότερης των 4.000 τ.μ., τα οποία είναι κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα και έχουν αγοραστεί από Ελληνες και αλλοδαπούς, με σκοπό να οικοδομήσουν μόνιμες ή παραθεριστικές κατοικίες. Είναι γνωστό ότι οι κλήροι στη Μάνη είναι πολυτεμαχισμένοι και δεν υπάρχουν αγροτεμάχια οικοδομήσιμα κατά κανόνα, δηλαδή μεγαλύτερα των 4 στρεμμάτων, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Είναι τουλάχιστον άδικο η εκ των υστέρων απαγόρευση να οικοδομήσουν, καταργώντας τις παρεκκλίσεις.
Ο πρώην Δήμος Οιτύλου έχει ήδη εκπονήσει μελέτη ΣΧΟΟΑΠ, η οποία κόστισε 500.000 ευρώ και σε αυτήν περιέχονται συγκεκριμένες προτάσεις προστασίας της περιοχής. Στην τελική πρόταση της μελέτης έχουν συνεισφέρει με προτάσεις τους όλες οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Στην μελέτη καθορίζονται συγκεκριμένες ζώνες προστασίας, αφού λήφθηκαν υπόψη περιβαλλοντικές, κοινωνικές, γεωλογικές, πληθυσμιακές και άλλες παράμετροι.
Ζητάμε κατ΄ αρχάς τον επανακαθορισμό των ορίων περιοχών "Νatura 2000", περιοχή της Μάνης, βάσει επιστημονικών κριτηρίων, και στη συνέχεια να ισχύσουν στις περιοχές "Νatura 2000" για τον πρώην Δήμο Οιτύλου οι προτάσεις του δήμου, όπως αναφέρονται στην υπάρχουσα μελέτη ΣΧΟΟΑΠ. Για τις περιοχές "Νatura 2000" στον πρώην Δήμο Ανατολικής Μάνης, στον πρώην Δήμο Γυθείου και στον πρώην Δήμο Σμύνους, να ισχύσουν επίσης οι προτάσεις του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Οιτύλου για περιοχές "Νatura 2000", έπειτα από καθορισμό συγκεκριμένων ζωνών προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες και το πνεύμα εκπόνησης μελετών ΣΧΟΟΑΠ».


NEWSLETTER